18 meter høye bølger gjør at de må droppe Molde

foto
Det første av Havilas fire nye skip i Kystruten, Havila Capella, her fra sitt første besøk i Molde før jul. Nå må de droppe mandagens anløp i Molde, på grunn av uvær i nord. Foto: Kjell Langmyren