Overskotet veks i helseføretaket – så stort har det blitt

foto
«Samla sett har ein god kontroll på økonomien», skriv helsføretaket i sin siste statusrapport. Her er administrasjonsbygget for Helse Møre og Romsdal i Ålesund. Foto: Marit Heiene