Overskotet veks i helseføretaket – så stort har det blitt

foto