Hørte et smell og så røyk komme fra doseringsstasjon