Anlegget søker nå om mer konsentrerte utslipp i fjorden