Også National Oilwell Varcos avdeling i Molde vil bli rammet av den nye nedbemanningsrunden i konsernet, men omfanget er ennå ikke klart.

Det opplyser Terje Korsnes, direktør for kran og løft i National Oilwell Varco (NOV) i Norge og lokasjonssjef for virksomheten i Molde.

I to tidligere nedbemanningsrunder har NOV redusert bemanningen i Molde med over 320 medarbeidere. NOV hadde på det meste over 500 i Molde. Etter runde to skulle NOV ha igjen 180. Nå blir det enda færre medarbeidere enn det her.

Som kjent blir avdelingen på Hjelset om kort tid nedlagt.

Drøftinger

– Vi varslet om den nye nedbemanningsrunden mandag. Vi starter nå drøftinger med fagforeninger og tillitsvalgte. På bakgrunn av resultatet av disse drøftingene, vil ledelsen i selskapet gjøre vedtak om omfang og prosess ved den nye nedbemanningsrunden. Også Molde vil bli berørt, men omfanget er ikke klart, sier Terje Korsnes.

– Kan NOVs avdeling i Molde i verste fall bli nedlagt?

– Nei, det foreligger ingen planer om å legge ned avdelingen her. Vi skal ha aktivitet i Molde, sier Terje Korsnes.

Markedsstyrt

– Det er en fryktelig trist situasjon at vi er inne i en slik spiral vi nå er i. Dette er markedsstyrt. Markedet er bakgrunnen for nedbemanningene, sier Terje Korsnes.

Tore Olav Storvik, som er tillitsvalgt for fagforeningen Lederne ved NOV i Molde, ønsker ikke å kommentere situasjonen før de har fått mer informasjon.

2.400 oppsagt

Fra før har oljeserviceselskapet sagt opp rundt 2.400 ansatte her i landet.

De ansatte ble informert om beslutningen mandag, ifølge en pressemelding fra selskapet, som ikke opplyser hvor mange som mister jobben denne gang.