Disse skal bygge parkeringsplass og toalett ved Farstadsanden

foto