Gassknutepunkt- heder til Shell

Bernhard Riksfjord delte ut heder i Molde.

Hedersbevisning: Kitty Eide og Ole Myklestad tok imot hedersbevisningen Bernhard Riksfjord. Foto: Per Tormod Nilsen 

Nyheter

Norske Shell, representert ved styreleder Ole Myklestad og kommunikasjonssjef Kitty Eide, ble onsdag tildelt Gassknutepunkt Nyhamnas hedersbevisning.

Det var Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord som sto for overrekkelsen av diplom og blomster til de to Shell-representantene under Gassknutepunkt Nyhamnas rundebordskonferanse i Bjørnsonhuset i Molde.

Shell tok som kjent over som driftsoperatør for Ormen Lange i 2007, men var sentral på Nyhamna lenge før den tid.

Godt samarbeid

I begrunnelsen for tildelingen av hedersbevisningen takker Gassknutepunkt Nyhamna Norske Shell for godt samarbeid, og for at selskapet har skapt betydelige regionale ringvirkninger – både direkte og gjennom sine hovedkontraktører.

«Dette arbeidet har vært viktig for utviklingen av det lokale næringsliv, Aukra kommune og hele Molde-regionen», heter det i begrunnelsen.

Styreleder Ole Myklestad i Norske Shell takket for prisen, og sa at den henger høgt både for selskapet – og personlig. Ole Myklestad var første gang på Nyhamna i 2002, og tok et historisk tilbakeblikk på det som har skjedd siden.