Vil ha Barentshav-gass til Aukra

Shell vil ha Nyhamna som ilandsføringssted for gassen fra Barentshavet.

Barentshavet Områdedirektør Odin Estensen i Shell vil ha med Nyhamna i vurderingen som ilandføringsalternativ for gass fra Barentshavet.  Foto: Patrick da Silva Sæther

Nyheter

– Det er viktig for oss å posisjonere Nyhamna og Polarled som en del av en mulig infrastrukturløsning også for Barentshavet, sa Shells områdedirektør Odin Estensen under Jazzgass-konferansen i Molde tirsdag

Funn

Han viste til at Gassco nå ser på mulighetene for Barentshavet på sikt.

– Det har vært gjort en del funn der den seinere tid. Skal disse feltene realiseres på en bærekraftig måte, må vi ha en løsning for gass. Da må en infrastruktur bygges opp. og vi ser gjerne at Nyhamna og Polarled blir en del av den løsningen, sa Odin Estensen.

Troms og Finnmark

Det betyr i så fall at gass fra felt utenfor Troms og Finnmark blir sendt gjennom det nye Polarled-røret til Nyhamna, og videre til England.   Det har tidligere vært sterk strid om hvor gass fra nye felt i Barentshavet skal føres.    Snøhvit er så langt det eneste gassfeltet som er utbygd i Barentshavet. Gassen derfra føres som kjent i rør til Statoils LNG-anlegg på Melkøya i Hammerfest. Derfra fraktes den videre med skip.  

Fra 2017 vil som kjent gass fra nye felt i Norskehavet, med Aasta Hansteen vest for Bodø som det første, bli sendt til Nyhamna.

Fylle Polarled

Det 480 kilometer lange Polarled-røret har kapasitet til langt mer enn Aasta Hansteen-gassen. Planen er som kjent at det skal ta med seg gass fra andre nye felt i Norskehavet i åra framover.

– Vi håper at god og målrettet leting i Norskehavet – og modning av funn som er gjort – kan bidra til å fylle Polarled, sa Odin Estensen.

Han framholdt at ytterligere volumer vil være hjertelig velkomne til Nyhamna.

Lagarbeid

– Å fylle Polarled – som ikke blir helt fylt med Aasta Hansteen – krever lagarbeid. Det krever mer modning av prospekt i Norskehavet, og det krever strategier og visjoner for framtida. Her kan vi både som operatører, og dere som interessenter, være med på å påvirke beslutninger som skal tas, kan tas og bør tas, sa Odin Estensen til Jazzgass-deltakerne.

Barentshavet

Han viste til at diskusjonen om varige gassløsninger for Barentshavet er i gang.

– Det er en diskusjon som vi ønsker at Nyhamna skal være en del av. God kapasitet i Polarled gir