- Psykisk syke skal få hjelp i sommer

Molde kommune mener brukerne har misforstått.

Lover hjelp Fagsjef Kjersti Bakken i pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune sier at de psykisk syke skal få hjelp i sommer.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Brukerrepresentant Gjerth Haraldsen ved Rosestua gikk i dagens Romsdals Budstikke ut og kritiserte sommerstengingen av Knausen Distriktspsykiatrisk senter og Rosestua. Der fortalte han at brukerne frykter sjølmord og at de ikke vil få hjelp, ettersom de to tilbudene er stengt samtidig i sommer.

Fagsjef Kjersti Bakken i pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune mener imidlertid at de psykisk syke skal få hjelp.

– Rosestua og Knausen Distriktpsykiatriske senter er to vidt forskjellige tilbud og kan ikke sammenlignes, sier hun i en pressemelding fra Molde kommune mandag.

– Rosestua behandler ikke psykisk syke. Det er et dagtilbud for personer som sliter med ulike former for psykiske vansker. Knausen Distriktpsykiatriske senter drives av helseforetaket, og behandler psykisk syke. Molde kommune stiller seg derfor litt undrende til fremstillingen i dagens utgave av Romsdals Budstikke.

Brukerne frykter sjølmord

Sommerstengt psykiatri i Molde.

Har ikke sommerstengt

Hun presiserer at kommunens tilbud om psykisk helsehjelp ikke har sommerstengt.

– De som bruker Rosestua har alle sammen fått kontaktpersoner i omsorgssentrene, og kan selvsagt få hjelp fra disse dersom behovet melder seg. Ingen skal være nødt til å sitte alene med tankene sine i sommer, men skal vite at disse kontaktpersonene står klare for å hjelpe hvis det oppstår vanskelige situasjoner.

Bakken fremhever også at det er fastlegene som skal kontaktes ved akutte psykiske problemer. For å oppklare eventuelle misforståelser rundt ferieavviklingen ved Rosestua har Molde kommune invitert brukerrepresentant Gjert Haraldsen til et møte på rådhuset i morgen.