Krever 659 millioner kroner - fikk tilbud om én million

Shell krever store summer for strømbrudd ved Ormen Lange-anlegget.

660 mill Shell krever at Statnett skal betale for inntektstapene strømbrudd fører med seg.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Statnett kan komme til å måtte betale dyrt for strømbruddene som har rammet anlegget på Nyhamna de siste årene. Shell krever kompensasjon på 659 millioner kroner for seks strømbrudd i perioden 2006 til 2012. Det melder Teknisk Ukeblad.

Selskapet vil ikke bare ha dekt de direkte kostnadene ved et strømbrudd, men også kompensasjon for eventuelle tapte utgifter strømutfallene fører med seg. Herunder tapet når salget av gass og kondensat blir utsatt.

Svarer med én mill.

I korrespondanse de to selskapene i mellom, som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til, blir det avslørt at Statnett ikke er villige til å etterkomme kravet fra Shell.

Statnett har sagt seg villig til å betale for de konkrete utgiftene strømbruddene har ført med seg, men vil ikke legge ut for inntektstapene. Selskapet mener at regelverket ikke åpner for å dekke ethvert konkret tap en forbruker har ved utløsning av systemvern, skriver ukebladet.

Statnett har tilbudt å betale 1.050.000 kroner for strømbruddene.

Ute i 10-15 minutter

Utfallene saka gjelder har som regel vart mellom 10 og 15 minutter. De fører imidlertid til at en må starte en lang oppstartsperiode ved anlegget. Statnett vil dekke kostandene for den konkrete nedetiden, mens Shell ønsker erstatning for hele verditapet.

Samtidig ønsker Statnett å få vite hvordan Shell har kommet fram til beløpet på nesten 660 millioner kroner.

"Statnett har ikke grunnlag for å vurdere hvordan produksjon fra ulike felt henger sammen, men i en vurdering av et påstått inntektstap, må eventuell økt produksjon fra andre felt der lisenshaverne på Ormen Lange har eierandel hensynstas", skriver Statnett ifølge Teknisk Ukeblad.

Må vente på avgjørelse

Overfor ukebladet forteller kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell at erstatningskravet ikke kommer på initiativ fra selskapet selv, men fordi NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ba om tallene. I et tilsyn av direktoratet ble det avdekket at Statnett ikke hadde kompensert Ormen Lange-lisensen for strømbruddene.

- Vi følger dermed opp en prosess vi har blitt pålagt å gjøre, på vegne av Ormen Lange lisensen, sier Eide til Teknisk Ukeblad.

Ifølge pressetalsmann Arne Søiland i NVE kan det ta flere måneder før direktoratet kommer fram til en avgjørelse i saka, skriver nettavisen.