- Meningsløst med firefeltsveg

Ordfører Torgeir Dahl (H) avviser påstanden om firefelts E 39 fra vest til Reknes.

Lovte Ordfører Torgeir Dahl (H) lovte dialog om planleggingen av E 39 gjennom Molde. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Per Kåre Tveeikrem

Nyheter

- Det vil være helt meningsløst å bygge en firefelts innfartsveg fram til en enfelts bytunnel på Reknes. Hvor de som deltar i «Folkeaksjonen for E 39 utenom Molde» har fått det ifra, forstår jeg ikke.

Samtidig er jeg oppriktig glad for at innbyggerne våre er opptatt av byutviklinga. Mange frykter at E 39 vil ødelegge byen vår og viser et ekte engasjement, sa Torgeir Dahl (H) i Molde kommunestyre torsdag og lovte åpen dialog.

Spørsmålet

Han svarte på et spørsmål fra Gerd Marit Langøy (H) om påstanden fra mange i nettaksjonen om at Molde kommune går inn for firefelts E39 Julbøen–Reknes.

Dahl benyttet det korte spørsmålet til en brei gjennomgang av hva som har hendt, og skal skje, i saka.

Fylkets idé

- Ferjefri E 39 startet med en rapport fra fylkeskommunen i 2005, som ble sluttbehandlet i 2011.

Statens vegvesen laget en konsekvensutredning (KVU) for strekninga Ålesund–Bergsøya i 2011, som Vegdirektoratet stilte seg bak. Samferdselsdepartement fikk innleid konsulenter til å kvalitetssikre rapporten.

Den viser at det ikke er trafikken Bergen–Trondheim som belaster vegsystemet vårt i Molde, men det skjønner vi fra før som bor her, sa Dahl.

Enstemmige Molde

Han viste til at Molde kommunestyre 9. februar 2012 enstemmig vedtok KVU E 39 Ålesund -Bergsøy. Det innebærer at E 39 Julbøen–Bergs-øya skal følge østre korridor, det vil si via Molde. Dahl understreket at først nå begynner arbeidet med å fastslå hvor vegen konkret skal gå.

- Kommunestyret har tidligere vedtatt en kort bytunnel (Felleskjøpet–Reknes), som en del av bypakken. Det har aldri vært tenkt at den skal løse problemet med E 39 Møreaksen. Den skal kun avløse eksisterende system for bytrafikken, sa Dahl.

To tunneler

Han viste til at for E 39 er det snakk om to ulike tunnelløsninger gjennom byen. Ene alternativet er innslag i vest på Julbøen. Den korteste E 39-tunnelen har innslag på Kvam.

- Ingen ting av dette er avklart. Det er dette arbeidet vi nå skal i gang med. Blant annet må vi få avklart grensesnittet (les: hvem som betaler for hva) mellom E 39 Møreaksen og bypakken.

Jeg kjenner ingen politikere i Molde som vil gå inn for E 39 gjennom Molde etter eksisterende veg, sa Dahl.

Planstart

Han fikk kritikk av Bjørn Jacobsen (SV) for at saka ikke var satt på dagsorden slik at partiene fikk luftet sin mening. Nå fikk ingen andre delta fordi dette inngikk i spørretimen.

Kommunestyret vedtok seinere planprogrammet for kommuneplanens arealdel Strande - Aukra. Etter ferien starter den konkrete planleggingen, blant annet korridorene for E 39 gjennom byen. Om ett år er det håpet at traséforslag er klare for høring.