- Risikerer tom kasse

Ingen penger i 2018 til nytt sjukehus om helseforetaka ikke greier å effektivisere driften hvert år.

Må legge seg opp penger: Paul S. Valle (t.v.) og Rune Heggedal og resten av styret i Helse Midt-Norge fikk torsdag høre risikobildet for de kommende seks åra. Sjukehusa må drive mer effektivt, hvis ikke blir det ikke penger til nye storinvesteringer i sjukehus og dataløsninger.Foto: Richard Nergaard  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Styret for Helse Midt-Norge fikk på møtet torsdag innblikk i hvordan ledelsen vurderer den økonomiske risikoen for åra framover.

Administrerende direktør Trond Michael Andersen har gjentatte ganger understreket at det er helt nødvendig for alle helseforetakene å effektivisere driften, jobbe smartere og klokere. Hvis ikke, klarer ikke Helse Midt-Norge å legge seg opp så mye penger som trengs til nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal og storsatsing på dataløsninger.

Investerer 7,5 milliarder

Helseforetakene står foran store investeringer de kommende seks åra. Totalt anslår Helse Midt-Norge at det skal investeres for rundt 7,5 milliarder kroner.

Det største enkeltprosjektet er det nye fellessjukehuset.

– Vi legger til grunn en kostnad for nytt sjukehus på fire milliarder kroner. Vi har lagt inn at helseforetaket skal finansiere to milliarder kroner i egenfinansiering. Det tilsvarer 50 prosent. Eieren har åpnet for at det kan lånes 70 prosent av summen, men vi må se hva Helse Møre og Romsdal har evne til å bære av kostnader når sjukehuset står ferdig, forklarte økonomidirektør Anne-Marie Barane i Helse Midt-Norge til styret.

Økonomidirektøren la til:

– Vi må belage oss på økt effektivisering utover i langtidsperioden til 2020.

En prosent årlig

Adm. direktør Trond Michael Andersen understreker at helseforetakene må klare å effektivisere mer enn én prosent i året, hvis man skal klare å finansiere de nye, store investeringene.

Helse Møre og Romsdal har varslet at de i år kan komme til å levere et resultat som er 63 millioner kroner lavere enn forutsatt.

Skrekkscenario

Hva skjer dersom Helse Møre og Romsdal og de andre helseforetakene ikke klarer å drive billigere? Økonomidirektør Anne-Marie Barane tegner følgende bilde:

– Vi har 530 millioner kroner på bok når vi går inn i 2015. Greier vi å effektivisere driften med én prosent i 2015, vil vi ha 570 millioner kroner på bok i 2016. Så begynner vi å bruke av reservene. I 2019 vil Helse Midt-Norge bare ha 60 millioner kroner i likviditetsreserve. Det er altfor lite, sier Barane.

Null effektivisering gir null penger

Dersom den årlige effektiviseringen blir null, hva skjer da?

– Med null effektivisering går det bra i 2015, 2016 og 2017, men da er det null kroner igjen til investeringer i 2018, sier økonomidirektøren.