Vil ha ferjefritt løfte fra ministeren

Stortingsrepresentant Jenny Klinge vil ha forsikring om at også den blå-blå regjeringa går for ferjefri E39 innen 20 år.
Nyheter

I et «skriftlig spørsmål til skriftlig svar» ber stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) om et skriftlig løfte fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om at også den blå-blå regjeringa satser på at ferjefri E39 skal være en realitet innen 20 år.

- Den rød-grønne regjeringa presenterte våren 2013 en klar ambisjon om at E39, kyststamvegen, skal være ferjefri i løpet av 20 år. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og den blå-blå regjeringa har så vidt undertegnede kjenner til ikke uttrykt samme ambisjon, skriver Klinge i spørsmålet til samferdselsministeren.

I sitt spørsmål peker Klinge på et møte med statssekretær i samferdselsdepartementet Jon Georg Dale, Hareid Fastlandssamband, Møreaksen, Halsafjordsambandet, NHO, LO og Maritimt Forum Nordvest i Ålesund 5. juni.

- Hovedtemaet var ferjefri E39. Statssekretæren svarte et enkelt og klart ja på et direkte spørsmål om planleggingsmidler fra staten til disse prosjektet kommer til å komme til rett tid og være tilstrekkelige for at ambisjonen om 20 år skal oppfylles.

- Det vil være viktig for alle som arbeider for ferjefri E39 å vite om statssekretæren uttalte regjeringens holdning når han svarte på dette spørsmålet, og å få vite hva statsråden ser for seg av framdrift for ferjefri E39.

Solvik Olsen har frist til å svare på spørsmålet innen åtte dager.