Flåttsjukdom i slekt med syfilis

- Borreliose-bakterien er beslektet med syfilis, og kan gi så mange ulike utslag.

Kommuneoverlege og helsesjef Roald Borthne i Aukra.   Foto: Agnar Gjendem

Nyheter

Det sier Stein Stokke, kommuneoverlege i Molde.

Han sier også det er varierende hvor godt leger har satt seg inn i flåttsjukdommer.

Ole Wille uttrykte tirsdag bekymring for legenes kunnskaper om flåttbårne sjukdommer, siden symptomene kan være svært mange og ulike. På spørsmål om leger i Molde har god kunnskap om flått og flåttbårne sjukdommer, svarer Stein Stokke dette:

- Hva skal man si om det, i et område med lite flott? Jeg kan verken si ja eller nei. Det vil være varierende hvor godt den enkelte lege har satt seg inn i dette. Det er et sammensatt felt, med en bakterie beslektet med syfilis, som kan gi så mange ulike utslag, sier han.

Flåtten brer seg

- Hvor mange behandles for flåttbårne sjukdommer i Molde?

- Inntrykket er at det er få. Men med varmere klima, utvider flåtten stadig området sitt. Hele romsdalsregionen ligger i en sone der flåtten klarer seg fint, sier han.  

Nedkjemper sjukdom sjøl

- Står frykten for flåttsjukdom i et rimelig forhold til risikoen, eller er det viktig å passe på?

- Det er viktig å passe på. Det er samtidig greit å vite at selv om du blir stukket av flått som har borrelia, er sannsynligheten høy for at ditt eget immunforsvar nedkjemper smitten sjøl.

Lett å behandle hvis tidlig

Stokke understreker at det uansett er viktig å gå til lege hvis man opplever å få en hevelse, spesielt om man får utslettet med en sirkel rundt rødt bittsted.

- Da vet du helt sikkert at du har fått borrelia. På dette stadiet er det heldigvis lett å bli kvitt det med antibiotika. I tillegg er det veldig mange som tar knekken på smitten med eget immunforsvar.

Tredje stadium

Det er når sjukdommer utvikler seg til det 3. stadiet, at den blir mye vanskeligere å behandle.

- Så man skal ikke vente på tredje stadium. Får du ringene, da har du fått sjukdommen, og må gå til lege.

Vaksine

Borrelia-smitte kan på tidlig stadium lett behandles med antibiotika. Men det er også andre sjukdommer flåtten kan overføre til mennesker, blant annet med virus. En alvorlig flåttbåren virussjukdom kalles PDE – skogflåttencefalitt, som er en betennelse på hjernen.

Denne kan man imidlertid vaksinere seg mot.

- Det kan være lurt for folk som er mye ute i skogen. Særlig er barn utsatt, sier Stokke.

Mye PDE i Sverige

Stokke forteller at det er lite av denne virusoverførte sjukdommen her, men at omfanget øker. På svenskekysten og i Baltikum, derimot, er andelen flått med PDE-smitten veldig høy.

Mye flått, mye hjort

I Aukra har folk og dyr vært plaget med flått gjennom flere år.

- Ja, det er nok av flått på Gossen, det er ikke noen stor forandring på det, sier kommuneoverlege og helsesjef Roald Borthne i Aukra

- Men det er ikke hver uke folk kommer med infeksjon etter flåttbitt. Når det skjer, er det vanligste symptomet en sirkel rundt bittstedet, ytterst sjelden kommer pasienter med det illrøde utslettet, sier han, med henvisning til reaksjonen Ole Wille fortalte om i Rbnett tirsdag.  

Sjeldent med sjukdom

En sjelden gang opplever de pasienter i Aukra med mer alvorlige reksjoner, som borreliose i stadium tre.

- Det skjer knapt en gang i året, sier Borthne.

Flått og hjortedyr

I Aukra er det en stor rådyrstamme, og mye flått. Det har tidligere vært foreslått å kutte ned på rådyrstammen, for å redusere smittefare. 

- Men på en konferanse i Molde for noen år siden, ble det lagt fram forskning som sa at hjortedyr ikke overfører borrelia i særlig grad likevel?

- Jeg har hørt det der, ja. Men vi har i hvert fall mye rådyr og mye flått. Så får de som forsker på dette, finne ut hva som skyldes hva.