- Dette kan ikke fortsette

Gjør opprør mot "skandaløse prosesser" i helseforetaket i fellesbrev.

- Når helseforetaket reduserer tilbudet til pasientgrupper ved sjukehusa i Molde og Kristiansund, svekkes tilliten til arbeidsprosessene fram mot det nye felles akuttsykehuset, står det i brevet fra ledelsen i kommunene på Nordmøre og i Romsdal. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Som kjent ble Nordmøre og Romsdal denne uka enige om å stå sammen i kampen mot å flytte funksjoner fra sjukehusa i nordfylket til Ålesund.


Står sammen mot Sunnmøre

Dahl svarer ja på invitten fra Øyen. Det måtte sunnmøringer til for å samle Nordmøre og Romsdal i sjukehussaka.

 

Ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund kontaktet Torgeir Dahl i Molde, for at de tidligere motpartene kunne samarbeide om en felles uttalelse.


Vil ha med Molde i felles kamp

Per Kristian Øyen ringer Torgeir Dahl om sjukehus

 

Nå har ledelsene i alle kommunene i Nordmøre og Romsdal - Orkidé og ROR - skrevet felles brev til Helse Møre og Romsdal, undertegnet av ROR-leder Torgeir Dahl og Orkidé-leder Ingunn Golmen.

- Skandaløse prosesser

- Orkide og ROR deler bekymringa for funksjonene som etter hvert forsvinner fra sjukehusa våre. Men først og fremst handler brevet vårt om skandaløse prosesser i helseforetaket, sier Dahl, og nevner eksempelet med styrepapir som ble lagt ut fredag kveld før pinse, til styremøte like etter pinsehelga.

- Jeg ser Budstikka skriver at Nordmøre og Romsdal har felles front mot Sunnmøre, men dette er ikke en kamp mot Ålesund. Det er en kamp for at vanlige regler i arbeidslivet skal følges, sier Dahl. 

Skal bli mer summen av to

Dahl viser til forutsetningen for det nye fellessjukehuset, nemlig er at det skal bli bedre enn summen av Molde og Kristiansund sjukehus til sammen.

- Men nå ser vi at dette prinsippet gradvis forsvinner, sier han.

Dahl lister opp flere eksempler på det som samlet har ført til konklusjonen «skandaløse prosesser»:

* Referansegrupper med helseforetaket om nytt sjukehus der møtene bare delvis har vært gjennomført.

* Møter som holdes uten dagsorden, eller uten at det skrives referat.

* Prosjektgrupper der møter blir kansellert.

* Styremøtedokument som kommer for seint, og ikke gir styremedlemmene nødvendig tid til forberedelser, og heller ikke mulighet for drøfting med tillitsvalgte.

- Det er summen av alt dette som skaper utrygghet og undergraver tilliten til ledelsen i helseforetaket, sier Dahl.  

- Men vil et brev endre på dette?

- Ja, jeg tror det. Jeg er helt sikker på at helseforetaket sjøl skjønner at dette ikke kan fortsette.

Brevet er stilet til helseforetaket både ved styret og administrasjonen.

- Men det er også et signal til departementet. Vi kommer til å sende det til dem og følge det opp, sier Dahl.  

Er avhengig av tillit

Han tror styreleder i Helse Nordmøre og Romsdal vil merke seg innholdet i brevet.

- For helseforetaket er avhengig av å ha tillit i den befolkningen de skal betjene, sier Dahl.  

HER KAN DU LESE BREVET FRA ROR OG ORKIDE:

"Gode prosesser – en forutsetning for å lykkes

ORKidé og Romsdal Regionråd, ROR, registrerer med stor bekymring mangelfulle prosesser i pågående omstillingsarbeid i helseforetaket. Vi ser at det gjøres vedtak om å omgjøre Barneavdelingen i Kristiansund, Øre-, nese-, halsavdelingen og Øyeavdelingen i Molde til 5- døgnsposter.

Dette uten at konsekvenser faglig og økonomisk er tydeliggjort, ROS-analyser mangler og de ansattes representanter har ikke fått informasjon om saken i et slikt tidsperspektiv at de gis anledning til å diskutere og drøfte forslagene slik Hovedavtalen krever i omstillingsprosesser.

At styret til tross for dette forelegges saken er uforståelig for kommunene i Nordmøre og Romsdal.

Politisk har signalene hele veien vært tydelige, det nye sykehuset skal minst inneholde de funksjoner som er ved sykehusene i Molde og Kristiansund i dag, som statsråd Bent Høie selv formulerte: 1+1=3.

Dette forutsetter vi gjelder alle funksjoner, også tilbudet til barn og mennesker med ØNH- eller øyesykdommer. Vi kan ikke se at dette etterleves når helseforetaket pga økonomiske utfordringer reduserer tilbudet til disse pasientgruppene ved de to sykehusene.

Det svekker tilliten til arbeidsprosessene fram mot det nye felles akuttsykehuset og skaper usikkerhet i fagmiljøene, som igjen har negative konsekvenser for rekruttering.

ORKidé og ROR vil også i det videre være en konstruktiv samarbeidspartner for helseforetaket, men dette forutsetter at prosessene er forutsigbare og transparente i alle faser av arbeidet.

Bare på denne måten kan vi jobbe godt sammen for felles mål – fortsatt gode helsetjenester til innbyggerne i Møre og Romsdal."

Brevet er underskrevet av leder i Orkidé, Ingunn Golmen, og leder i Romsdal Regionråd (ROR), Torgeir Dahl.