Godtar ikke flytting av helgeberedskap

Berørte overleger i Molde mener vedtaket om å flytte helgeberedskap til Ålesund, er fattet på feilaktig grunnlag.

Sterk kritikk: Overleger ved Molde sjukehus er sterkt kritisk til styrebehandlingen om flytting av vaktberedskap fra Molde til Ålesund. Fra venstre Erik Holen, Heidrun Alseth, Tor Strømme, Gerd Johansen og Dag Sunde.   Foto: Olav Skjegstad

Her faller avgjørelsen: Fra avstemmingen i styret i Ålesund onsdag. De tillitsvalgte var splittet, det avgjorde saka.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Overlegene ved øre-nese-hals og øyeavdelinga ved Molde sjukehus mener vedtaket om flytting av helgeberedskapen til Ålesund er fattet på mangelfullt grunnlag. De ber derfor om at saka blir tatt opp til ny behandling i styret i helseforetaket. Onsdag vedtok styret i Helse Møre og Romsdal at flere funksjoner som går på beredskap i helgene flyttes til Ålesund.

Blant dem som blir rammet, er øre-nese-hals og øyeavdelinga ved Molde sjukehus.


Flyttes fra Molde, tillitsvalgte splittet

Helgeberedskapen ved øre-nese-hals og øye ved Molde sjukehus blir sentralisert til Ålesund. Det vedtok styret i Helse Møre og Romsdal onsdag ettermiddag med fem mot fire stemmer.

 

Rystet

Overlege Erik Holen er medisinsk ansvarlig ved øyeavdelinga i Molde, han er rystet over vedtaket.

– Det er feil at modellene uten legevakt i Molde med 5-dagers drift og full drift ikke har vært utredet. I rapporten «Framtidig organisering av augetilbodet» fra januar 2012 kommer det fram at det vil gi økte utgifter på 52964 kroner å slå sammen vaktberedskapen på helg. Samtidig vil dette være negativt for pasientene, sier Erik Holen til Romsdals Budstikke.

Molde har et bredt fagtilbud og har de siste åra opparbeidet høg kompetanse i utredning og behandling av pasienter med skjeling. I fjor var halvparten av pasientene som ble operert fra Sunnmøre. Molde har tre øyespesialister ansatt i avdelinga som går i vakt, Ålesund har bare én.

Mangel på informasjon

– Vi møtte direktør Astrid Eidsvik her på sjukehuset den 20. mai. Da sa hun ikke et ord om endringene. Vedtaket i styret gir en dårlig signaleffekt. Dersom innsparing er målet, er dette feil medisin, understreker Erik Holen.

Sniksentralisering?

Overlege Dag Sunde ved øre-nese-hals tar enda sterkere i.

– Dette er sniksentralisering. Astrid Eidsvik legger fram forslag som klinger godt i ørene til Helse Midt-Norge, men som tidligere utredninger viser ikke gir økonomisk gevinst. Det er samtidig merkelig at et styret vil tvinge gjennom et vedtak med så knapt flertall, med så dårlig legitimitet som det er i denne saka, sier Dag Sunde.

Han viser til en artikkel i lørdagens Romsdals Budstikke, der det står at øre-nese-hals har store utfordringer med ventetid og brudd på tidsfrister.

– Her kommer Molde bedre ut enn Ålesund. Ferske tall viser at ventetida i Molde er på 57 dager og innenfor fristen. I Ålesund er den 96 dager, sier Dag Sunde.

Helhetsbilde

I rapporten blir det også vist til det lave antallet øyeblikkelig hjelp innleggelser ved øyeavdelinga i Molde. Men dette sier lite om den totale aktiviteten, siden de fleste pasientene på vakt blir vurdert poliklinisk. En del pasienter blir innlagt for videre utredning ved nevrologisk avdeling og vil dermed ikke framgå som innleggelser ved øyeavdelinga, presiserer Erik Holen.

Store konsekvenser

Dersom helgeberedskapen på øye og øre-nese-hals i Molde fjernes, kan dette få vidtrekkende konsekvenser som ikke er vurdert i framlegget. Dette gjelder både aktiviteten ved avdelingene og rekruttering, understreker overlegene.

De konkluderer med at saka både er mangelfull utredet og inneholder feil. – Ingen fagfolk i Molde er rådspurt til tross for at vi hadde dialogmøte med direktøren for tre uker siden. Dermed er konklusjonen klar: Dette holder ikke, saka må opp til ny styrebehandling.