- En tragisk komedie

Bernd Müller er oppgitt etter vedtaket om å flytte beredskap til Ålesund.

Hovedtillitsvalgt for overlegene ved sjukehuset i Molde, Bernd Müller, er oppgitt over situasjonen saka om flytting av helgeberedskap har skapt i helseforetaket. Bildet er tatt ved en annen anledning.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Onsdag ble det avgjort at helgeberedskapen ved tre avdelinger på sjukehusene i Molde, Kristiansund og Volda skal flyttes til Ålesund sjukehus. Hovedtillitsvalgt Bernd Müller reagerte i går på måten saka har blitt behandlet av helseforetaket fram mot styremøtet onsdag. Etter vedtaket har falt er han bekymret for konsekvensene ska kan føre med seg.

- Alvorlig situasjon

- Vi har endt opp med en veldig alvorlig situasjon i helseforetaket. På grunn av en minimal økonomisk gevinst har det blitt skapt intern bekymring, interne spenninger og høyt internt konfliktnivå. Og jeg må fastholde at dersom saka hadde fått en forankring nedenfra i helsebedriften ville dette vært unngått, forteller han til Rbnett onsdag.

- Vi betaler en veldig høy pris for en beskjeden økonomisk gevinst. Dette skaper splittelse i foretaket og manglende tiltro til saksbehandlingen. Dette kan også føre til manglende tiltro til fremtidige prosesser. Den økonomiske situasjonen har man visst om i lang tid, så dersom man hadde ønsket kunne man gjort dette på en annen måte.

- En komedie

Om behandlingen av saka i styremøtet onsdag har Müller følgende å si:

- Det er en tragisk komedie i to akter. Akt én når tillitsvalgt Charles Austnes går inn for å utsette saka på grunn av uforsvarlig utredelse og fordi den ikke har vært drøftet. Akt to når han senere sier at det hadde vært uforsvarlig å ikke støtte direktøren i saka.

- Vi må nå stille oss spørsmålet om det var slik direktøren sier, at utenomliggende omstendigheter er årsaken til at vi nå har denne situasjonen, eller om det hele tiden har vært et ønske om at dette skulle være en lukket prosess. Jeg heller mot det siste alternativet.