- Verste saksbehandlingen jeg har vært med på

Tillitsvalgte reagerer på saksbehandlingen rundt helgestenging ved Molde sjukehus.

Hovedtillitsvalgt for overlegene ved Molde sjukehus Bernd Müller reagerer på saksbehandlingen av en eventuell helgestenging av avdelinger ved Molde sjukehus. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak.  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

Molde sjukehus kan få flere helgestengte avdelinger dersom helsedirektør Astrid J. Eidsvik får viljen sin. Målet med stengingen er et balansert budsjett ved utgangen av 2014. 


Protest mot stengt avdeling

Lite å spare på å stenge sjukehusavdelinger, mener legene.


Utelatt fra prosessen

Legene ved avdelingen forteller at det trolig er lite eller ingenting å spare på en eventuell helgestenging, mens de tillitsvalgte reagerer på at de har blitt utelatt fra saksbehandlingen.

Styret i Helse Møre og Romsdal skal behandle saka i morgen onsdag, mens den var oppe til drøfting mellom de tillitsvalgte og ledelsen allerede i dag.

- Saken ble lagt fram for oss klokken 18.44 på fredag. Vi hadde fått beskjed om at det skulle komme en sak, men jeg var helt til det siste veldig usikker på hva den til slutt kom til å omhandle. Når saka kommer klokken 18.44 på fredag før pinsehelga, sier det seg selv at vi ikke kan behandle den klokken 08.30 første virkedag etter pinsen, sier hovedtillitsvalgt for overlegene ved Molde sjukehus, Bernd Müller, til Rbnett.

- Verste jeg har vært med på

Under AMUs (Arbeidsmiljøutvalget) møte tirsdag gikk de tillitsvalgte samlet inn for at saka ble utsatt. Forslaget ble nedstemt av ledelsen med åtte mot sju stemmer. Leder Olav Finnøys dobbeltstemme ble her avgjørende. Overlege Dag Sunde ved øre-nese-halsavdelingen ved Molde sjukehus sier han opplever saka som "toppstyrt". Det sier Müller seg enig i.

- Saka har blitt utarbeidet i de lukkede rom og den bærer preg av at det har vært veldig lite involvering av de tillitsvalgte. For de ansatte ved avdelingene kom det helt uventet.

- Denne saka er det verste saksbehandlingseksempelet jeg har vært med på. Det er med det ikke ment at dette er den saka som får størst konsekvens for de ansatte og pasienter, men at saksbehandlingen er det verste jeg har vært med på.

Mangler ved utredning


Kan bli helgestengt

Foreslår å helgestenge øye-øre-nese-hals ved Molde sjukehus.


- Når utarbeidelsen av saka har foregått i de lukkede rom så vil en få det resultatet at det plutselig viser seg å være mange mangler ved saka når den blir offentliggjort, sier Müller og peker blant annet på kostnadsmessige utregninger.

- En har sett på kostnadsutregninger ved noen elementer i saka, men en har ikke sett på de kostnadene det vil føre med seg dersom pasienter velger å reise til St. Olavs istedenfor Ålesund, eller de reise- og transportkostnader dette vil føre med seg.

Selv om han reagerer på saksbehandlingen presiserer Müller at han ikke nødvendigvis er uenig med alt i saka.

- Det finnes fornuftige elementer i saka, men alvoret ligger i saksbehandlingen. Vi kan ikke ha det slik. At en slik sak blir lagt fram for behandling i styret uten at den har vært oppe til diskusjon med de tillitsvalgte må være enestående i norsk offentlig sektor.

- Helseforetakets grunnverdier er trygghet, respekt og kvalitet. Denne saka understøtter på ingen måte disse verdiene, sier Müller til slutt.