Avisa Romsdal stanser

Utgivelsen av Avisa Romsdal stanser. Siste utgave kommer 26. juni.

Stanser: Ansvarlig redaktør og adm. direktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke AS og redaktør Øystein Bjerkeland i Avisa Romsdal.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Det opplyser ansvarlig redaktør og adm. direktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

Avisa Romsdal er gratisavis, og utelukkende basert på annonseinntekter. Romsdals Budstikke overtok 67 prosent av aksjene i Avisa Romsdal i 2011 og 100 prosent i 2012. I fjor opphørte Avisa Romsdal som eget selskap, og ble fusjonert inn i Romsdals Budstikke AS.

 – Hva er bakgrunnen for beslutningen om å stanse utgivelsen av Avisa Romsdal, Ole Bjørner Loe Welde?

– Avisa Romsdal har hatt en krevende økonomisk situasjon over tid. Denne våren har vi tapt penger på hver eneste utgivelse. Jeg la fram en utredning for styret, hvor stans i utgivelsen var ett av tre alternativ. Det ble vedtatt, sier Ole Bjørner Loe Welde.

Underskudd

Avisa Romsdal gikk med underskudd før Romsdals Budstikke kom inn som eier, - og gikk også med underskudd i 2012.

– Vi trodde vi var i ferd med å snu utviklingen i Avisa Romsdal, og oppnådde balanse i driften i fjor. Men vi fikk en tung start på det nye året i 2014. Med det som bakgrunn, satte vi oss ned og vurderte helhetssituasjonen, sier Ole Bjørner Loe Welde.

Han framholder at Avisa Romsdal har vært et godt tilskudd i det lokale mediemarkedet.

– Vårt inntrykk er at den har blitt satt pris på av leserne. Dessverre har vi ikke klart å få tilstrekkelig økonomi i driften. Jeg vil samtidig ikke utelukker at vi kan komme til å gjøre ting i markedet med merkevaren Avisa Romsdal også i framtida. Men per dags dato foreligger det ikke konkrete planer, sier Ole Bjørner Loe Welde, som beklager at en har sett seg nødt til å stanse utgivelsen.

Riktig

Redaktør Øystein Bjerkeland, som grunnla Avisa Romsdal sammen med Arild Rogne i 2006, er nå den eneste som jobber fast i gratisavisa. I tillegg kommer frilansere og spaltister.

– Det er trist å skulle avslutte noe som får mye positiv respons fra leserne. Men jeg ser at det er riktig, slik markedet har utviklet seg. Ut fra den utviklingen vi har hatt i år, er det ikke økonomisk forsvarlig  å fortsette utgivelsen, sier Øystein Bjerkeland.

Han er samtidig klar på at Avisa Romsdal hadde forsvunnet for to år siden, om Romsdals Budstikke den gang ikke hadde kommet inn som eier.

Det er for øvrig flere gratisaviser i Norge som har blitt nedlagt på grunn av utviklingen i bransjen.