Vegvesenet: - Tunnelavklaring om 3-4 år

14. april vedtok regjeringa at E 39 fortsatt skal gå via Molde. Tidligst om 3–4 år vet vi hvor vegen skal gå gjennom byen.

Startklar Regjeringsvedtaket 14. april ga strategisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen startsignalet til å starte utredning om hvor E 39 skal gå gjennom byen.  Foto: Per Kåre Tveeikrem

Nyheter

Dette slår strategisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen region midt fast til Romsdals Budstikke.

- Regjeringa fattet endelig beslutning om at E 39 skal gå via Molde. Først nå begynner planleggingen om hvilke traseer E 39 skal følge gjennom byen, sier Strand til Romsdals Budstikke.

- Vedtaket i regjeringa er endelig?

- Ja, og den er besluttet på et veldig solid materiale. Konsept-utredningen inneholder en masse transportanalyser om hvor trafikken skal og hvor stor den er. Den viser også at løsningen som ble valgt, er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt.

- Når får vi vite hvor vegen skal gå gjennom byområdet?

- Først skal vi vurdere alternative traseer. Dette inngår i arbeidet med kommunedelplan i Molde. Kommunen og vi skal samarbeide. Det blir en arbeidsdeling der vi planlegger veger, men hvor vi må vite hvordan kommunen tenker bruken av arealet.


85 av 100 biler skal til Molde

Hammerø: Det hjelper ikke å legge E39 utenom Molde når 85 prosent av bilene skal til Molde.

 

3–4 år?

- Erfaringene er at tidsbruken varierer veldig alt etter hvor vanskelig løsningene er. I Melhus tok det til eksempel seks år å få beslutning på bordet.

Håpet er at vi om 3–4 år har funnet en trasé for E 39 som er en løsning vi vil gå for.

- Status for bytunnelen?

- Foreløpig er den en skisse, men tunnelen er nødvendig. Først når traseen er bestemt i den nye kommunedelplanen, som påbegynnes nå, kan vi starte reguleringsarbeidet for tunnelen. Dette vil ta flere år.

Utfordringen blir finansieringen. I forslaget til bypakke finansieres den av bompenger i siste halvdel av 15-årsperioden. Foreløpig er ikke bypakkene i fylket behandlet av regjeringa.

- Langtunnel?

- Dette har vært vurdert på veldig enkelt nivå, men må bli en del av planprosessen framover. Det store behovet for den blir når bompengene forsvinner på Møreaksen rundt 2040. Med gratis passering vet vi at trafikken øker betydelig.

- Firefeltsveg øst for sentrum?

- Trafikktallene viser at den er det uansett behov for. Vi vet at bare en liten andel av E39-trafikken går gjennom kommunen. 85 prosent skal til Molde-området. Vår anbefaling at to felt brukes til kollektivtiltak og biler med flere personer (samkjøring).

- Firefelt vest for sentrum?

- Dette avhenger hvilke løsninger vi går for, langtunnel eller åpen veg. Arealkonfliktene kan avgjøre alternativene. Her har vi god tid fram til neste kritiske punkt, når Møreaksen blir gratis. Nye trafikkundersøkelser vil avgjøre om vi da går for to- eller fire felt, sier Kjetil Strand.