85 av 100 biler skal til Molde

Hammerø: Det hjelper ikke å legge E39 utenom Molde når 85 prosent av bilene skal til Molde.

Advarer mot omkamp: Jan Petter Hammerø støtter ikke omkamp. Foto: Richard Nergaard 

Nyheter

Jan Petter Hammerø er tidligere ordfører i Molde, nå daglig leder for selskapet Møreaksen AS som har ansvaret for ny E39 fra Nerås i Vestnes til Julbøen i Molde.

– Møreaksen AS har ikke ansvar for hvilke vegløsninger som velges gjennom Molde by, men trasévalget er tatt av Samferdselsdepartementet. E39 skal føres gjennom Molde på en eller annen måte, understreker Hammerø overfor Romsdals Budstikke.

Moldes trafikkproblem

Hammerø mener forslagene om å legge E39 utenom Molde, ikke vil løse Moldes trafikkproblem.

– Det hjelper ikke å legge E39 langs en trasé utenom Molde. Da ender vi med en dårlig og dyr løsning, for da må Moldes trafikkproblem løses i tillegg. Det skyldes at anslag viser at så mye som 85 prosent av biltrafikken har Molde som startsted eller stoppested, understreker Hammerø.


Vegvesenet: - Tunnelavklaring om 3-4 år

14. april vedtok regjeringa at E 39 fortsatt skal gå via Molde. Tidligst om 3–4 år vet vi hvor vegen skal gå gjennom byen.

Tallet 85 prosent bekreftes av strategisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen region midt:

Vegvesenet: - Tunnelavklaring om 3-4 år

14. april vedtok regjeringa at E 39 fortsatt skal gå via Molde. Tidligst om 3–4 år vet vi hvor vegen skal gå gjennom byen.


- Arne Strømme tar feil

Hammerø mener det må være et poeng å få gjennomgangstrafikken til å være med å betale nye vegløsninger gjennom Molde.

Skulle E39 gått gjennom Fræna, ville ikke Tussentunnelen klart å ta unna trafikken, sier han.

– Landskapsarkitekt Arne Strømme uttalte til Romsdals Budstikke at ingen ting er bestemt når det gjelder trasévalg?

– Strømme tar feil. I konsekvensutredningen (KVU) på side 23 kan vi lese hva som er bestemt. Departementet har bestemt at E39 skal føres gjennom og forbi Molde. Løsningene på hvordan dette skal skje, er det opp til Molde kommune og Statens vegvesen å finne svar på.


Utreder i 8 år

– Er det mulig å ta en omkamp om trasévalget?

– Jeg støtter ikke omkamper. Åtte år har gått med til utredninger. Samferdselsdepartementet har endelig trukket konklusjonen. Da starter man ikke omkamper, for da vil ingen ting skje, og Moldes trafikkproblemer løses ikke.

 – Hvor lang tid har Molde på seg til å finne vegløsningene?

– Noen år. Nå er det viktig med et stort engasjement for å finne de beste løsningene for hvordan trafikken skal føres gjennom byen. Vi må for all del unngå at E39 føres utenom Molde, da vil trafikken velge korteste veg til byen, langs Julsundvegen og bomiljøene som ikke vil klare å takle trafikkveksten, sier Jan Petter Hammerø.