Bytunnel er best

Olav Gjerland: - Må unngå å bli etableringsfiendtlig.

Tunnel under Molde Valget av trasé for E39 med tunnel under Molde sentrum, er en framtidsrettet løsning, sier leder Olav Gjerland i Molde Næringsforum.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Lederen i Molde Næringsforum, Olav Gjerland, er ikke i tvil om at trafikken på E39 må føres i tunnel under Molde. – Lengden på tunnelen blir en annen diskusjon, sier han.

Trafikken på E39 bør føres i tunnel under Molde sentrum, mener Olav Gjerland.

Framtidsrettet løsning

- Molde har en gudegitt forutsetning for å ha gode trafikkløsninger for dem som skal inn til byen. Jeg tror alle som deltar i debatten om hvilke vegløsninger som velges, har samme mål: At Molde skal ta tilbake småbyens fortreffelighet. . For meg er saka veldig enkel: Det er viktig å velge en trasé for E39 som er framtidsrettet. Og framtidsrettet mener jeg den foreslåtte traseen er, i den forstand at den understreker Moldes posisjon som et senter langs E39, sier Olav Gjerland til Romsdals Budstikke.

Attraktiv for næringslivet

Sett fra Molde næringsforums ståsted er det viktig å få vegløsninger som gjør byen attraktiv for nyetableringer i næringslivet.

- For næringslivet er det viktig med lett atkomst til de sentrale vegene. Hvor industrietableringer vil komme, avhenger av hvilke vegløsninger som velges. Vi må unngå å bli næringsfiendtlig ved at vi fjerner forutsetningene for verdiskaping, mener Olav Gjerland.

- Hvilken vegløsning foretrekker Molde Næringsforum?

- Vi mener den foreslåtte traseen for E39 under Molde i tunnel, blir en framtidsrettet løsning. Det handler i denne omgang om trasé for tunnelen, ikke om lengden på tunnelen. Hvor lang en tunnel under byen blir, får komme i neste omgang. Nå er det viktig at vi slutter rekkene for å få laget en vegløsning som både ivaretar behovet gjennomgangstrafikken har, og behovet Molde har for bedre innfartsveger både østfra og vestfra, sier Gjerland.

Hjerte for byen

Lederen for Molde Næringsforum mener det er positivt med debatt om hvilke vegløsninger som vil være best.

- Debatten vi ser i media, tolker jeg som at folk har et hjerte for byen. Skal Molde ha vekst, må vi regne med fortetting i bysentrum og ytterligere vekst utafor bykjernen. Samtidig må vi ta vare på Moldes kvaliteter som småby. Noen omkamp om den vegtraseen som er valgt, ser jeg ingen grunn til, sier Olav Gjerland.