Skroter Krifast

Beste sjukehustomt i Gjemnes er ved Batnfjordsøra

Resverkandidat: Gjemnes formannskap på befaring på Astad-tomta i januar i fjor. Den ble da nevnt som reservekandidat, men seiler nå opp som Gjemnes sin kampkandidat i sjukehusstriden.  Foto: Per Kåre Tveeikrem

Gjemneskandidaten: Både konsulentene og rådmannen er enige om at Astad er best egnet som sjukehustomt i Gjemnes. Rapporten sammenliknet kun Astad og Høgset i Gjemnes. Det oransje området vest for sjukehusområdet er reserveområdet for eventuell seinere bruk.  Foto: llustrasjon: Norconsult

Nyheter

Sjukehuskonsulentene Norconsult skroter drømmen om sjukehus på Krifast og velger Astad. Gjemnesrådmannen støtter.

I mange år var det mye politisk krutt i markedsføringen av nytt fellessjukehus ved Krifast. Nå kan dette være historie etter at både Norconsult og rådmannen er enige om at Gjemnes' beste sjukehustomt ligger på Astad, 1,5 km fra Batnfjordsøra. Forholdet til Hjelset og Frei er ikke nevnt.

Spadetaket

Det var på Høgset at ordførerne i kristiansundsregionen møttes og tok politisk spadetak i kampen mot nysjukehuset i Molde. Den 87 siders konsekvensutredningen fra Norconsult gir Høgset-tomta godkjent, men trolig også dødsstøtet fordi Astad blir funnet best egnet på flere sentrale områder.

Til formannskapsmøtet kommende tirsdag gir rådmannen dette sin støtte.

– Dersom det ikke framkommer vesentlige nye moment i høringsrunden, vil administrasjonens anbefaling ved den endelige fastsettelsen av tomt, bli Astad, skriver rådmannen.

Fordelene

Ifølge Norconsult slår Høgset bare Astad på ett område, nemlig i forhold til «folkehelse og friluftsliv». Konsulentene mener Astad-tomta har negativ innvirkning på friluftsområdet i Astaddalen.

Astad er vinneren på fire av sju områder, mens to andre uavgjort. Mest negativt synes konsulentene det er at Høgset-sjukehuset med 2000 ansatte blir liggende i «ingenmannsland».

Usentralt

– Utvikling på Høgset bygger ikke opp under dagens senterstruktur i kommunen. I forhold til resten av kommunen kan boligområder på Høgset framstå som usentrale områder med liten mulighet for lokal sørvis.

Sjukehustomta på Astad ligger heller ikke helt sentrumsnært og det er betydelige høydeforskjeller til Batnfjordsøra. Sjukehuset på Astad kan likevel i større grad enn på Høgset fungere som motor for utviklingen i sentrum og bidra mer positivt til areal- og senterutviklinga i kommunen. Etter samlet vurdering anbefales Astad som kommunens valg av sjukehustomt, skriver Norconsult.

Flyproblemer

I sitt sammendrag viser rådmannen til at inn- og utflyginger kan by på så store problem på Høgset at det bør vurderes nærmere. Det er også lite trolig at Timeekspressen kjører innom Høgset, men tar Astad.

– Dersom Høgset blir valgt, kommer ikke administrasjonen til å anbefale at det bygges ny skole på Gjemnesstranda, men vil i stedet foreslå utbygging av Batnfjord skole, skriver rådmannen.