Kvinnesjefer er lønnstapere

Møre og Romsdal scorer elendig på likelønn.
Nyheter

Kvinner i mellomlederstillinger i Møre og Romsdal får bare 82,4 prosent av lønnen til sine mannlige kolleger. Målt etter likelønn er Møre og Romsdal landets tredje dårligste fylke.

Ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2014 tjente en kvinnelig mellomleder i Møre og Romsdal i snitt 488 000 kroner i fjor, noe som tilsvarer 82,4 prosent av snittlønnen til en mannlig mellomleder i fylket. Medsøstere i Sør-Trøndelag får til sammenligning 87,7 prosent av mannelønnen, mens i Sogn og Fjordane ligger kvinnelige mellomledere på 82 prosent av lønnen til sine mannlige kolleger. Landssnittet er 87,3.

– Det er fremdeles en vei å gå. Det blir stadig vanligere med individuell lønnsfastsettelse. Menn er gjerne flinke til å prate seg opp og understreke hvor uunnværlige de er for bedriften, mens en del kvinner er litt mer tilbakeholdne. Dette er noe arbeidsgivere bør være bevisste på under lønnsforhandlinger, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Menn belønner menn 

Nesten 3000 ledende og betrodde ansatte deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av De Facto på oppdrag for Lederne. På landsbasis viser den at en gjennomsnittlig kvinnelig mellomleder utenfor oljesektoren i dag tjener 518 000 kroner. I snitt tjener mannlige mellomledere 76 000 kroner mer per år.

Rådgiver Stein Stugu ved kunnskapssenteret De Facto understreker at markedslønn og individuelle ordninger favoriserer menn.

– Fortsatt er mange toppledere menn, og det er nok mange som bevisst eller ubevisst belønner de som ligner på seg selv. Dessuten er mange menn rett og slett bedre selgere av egne fortrinn i en forhandlingssituasjon, påpeker han.