Bompenger kreves på ferjene fra 2016?

For å bygge Møreaksen kan det bli aktuelt å kreve bompenger fra ferjereisende mellom Molde-Vestnes og Solholmen-Mordalsvågen allerede fra januar 2016.

Ferjebilletten økes? Mener Samferdselsdepartementet at  selskapet som skal bygge Møreaksen selv  må skaffe penger til planleggingen, kan det bli forhåndsinnkreving av bompenger ved å øke takstene på ferja Molde-Vestnes og Solholmen-Mordalsvågen fra 2016.   Foto: Svein Magne Harnes

Nyheter

Ferjefri E39 rykker stadig nærmere. Selskapet Møreaksen AS som arbeider for å få bygget vegforbindelse som gjør det mulig å kjøre ferjefritt mellom Ålesund og Molde, håper på politisk klarsignal i løpet av det nærmeste halvåret.

- Styret i Møreaksen jobber for å få på plass en OPS-løsning. Vi skal ha et møte med samferdselsministeren før sommerferien. Så håper vi på svar om OPS-finansiering i løpet av høsten, sier daglig leder i Møreaksen, Jan Petter Hammerø, til Romsdals Budstikke.

OPS innebærer at private kan bygge ut vegprosjektet, og holde det vedlike i en 30 års periode. Deretter tar staten over vegen.

Møreaksen omfatter blant annet en 15,5 kilometer lang tunnel fra Nerås i Vestnes, under øya Tautra i Romsdalsfjorden, og til Nautneset  på Otrøya i Midsund. Fra Midsund er det planlagt ei hengebru med et spenn på 1.600 meter over til Julbøen i Molde. Prosjektet kan komme til å koste mellom åtte og 14 milliarder kroner.

Hvis samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener selskapet Møreaksen AS selv må skaffe penger til planlegging av den ferjefrie fjordkryssingen, kan forhåndsinnkrevingen av bompenger starte allerede fra nyttår 2016.

- Det avhenger av om staten vil betale planleggingen av Møreaksen, eller om vi blir pålagt å dekke kostnadene selv. I det siste tilfellet må vi sende inn søknad om å få kreve inn bompenger på forhånd. En slik søknad kan bli sendt før jul i år, slik at Stortinget får behandle forslaget om bompengefinansiering av Møreaksen før sommeren 2015, forklarer Hammerø.

- Hvilke ferjestrekninger er det aktuelt å øke takstene på for å kreve inn bompenger på forhånd?

- Det kan gjelde sambandene Molde-Vestnes og Mordalsvågen-Solholmen. Bompengeinnkrevingen på ferjene kan da skje også i årene det tar å bygge Møreaksen, fram til ny veg tas i bruk. Da vil bompengene bli krevd som en del av fastsambandet, mens ferjene blir overflødig, forklarer Jan Petter Hammerø.