Ikke tiggefrie soner

- men Molde kommune innfører meldeplikt for alle som vil samle inn penger

Stor økning: Vanligvis befinner det seg mellom 5-10 tiggere i Molde, men under fjorårets jazzfestival registrerte politiet rundt 100 tiggere. De fleste var registrert med straffbare forhold.  

Nyheter

Endra politivedtekter gir politiet større handlingsrom mot uønsket tigging under jazzfestivalen, men det blir ikke tiggefrie soner.

Bystyret vedtok i februar endringer i politivedtektene som gir føringer for håndtering av tiggere. Endringene ligger fortsatt til behandling i politidirektoratet, men det ligger an til at de kan tre i kraft til årets jazzfestival.

Ikke soner

Etter et massivt innrykk av tiggere I fjor sommer tok jazzfestivalen til orde for at det måtte bli tiggefrie soner under årets festival. Slik blir det ikke.

– Tiggefrie soner var ikke hensikten med endringene i politivedtektene. Vedtektene gir politiet bedre kontroll og større mulighet til å vise bort tiggere. Noen kommuner har prøvd å få store tiggefrie soner, men dette har ikke gått gjennom i politidirektoratet, sier ordfører Torgeir Dahl. Han sier videre at vedtektene gir større mulighet for å gripe inn dersom summen av tiggeaktiviteten blir for aggressiv under større arrangement slik som jazzfestivalen.

Straffbare forhold

Søk i politiets registre i fjor viste at ca. 80 av de rundt 100 tiggerne som var innom Molde under festivalen var registrert med straffbare forhold, i hovedsak vinningskriminalitet, men også vold og narkotika. Politistasjonssjef Per Karstein Røv ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt sier at tiggerne utgjorde en betydelig ordensutfordring for politiet i Molde før de fikk iverksatt tiltak.

– Hvordan vil endringene i vedtektene bidra til at dette ikke gjentar seg i år?

– Vedtektene innebærer alle som vil samle inn penger må melde seg for politiet. De som er oppført med tidligere kriminelle forhold knyttet til tigging vil ikke få anledning til å samle inn penger. De som får lov til å samle inn penger må bære en synlig type legitimasjon. De som velger å ikke registrere seg, vil i første runde bli bøtelagt og i neste runde bli bortvist, sier Røv.

Ryktes

Røv tror at meldeplikten vil ryktes fort i tiggemiljøene og dermed virke avskrekkende for de som har kriminelle hensikter. Det vil også bidra til at de kan fange opp personer som er etterlyst av politiet andre steder.

– Men det er altså ikke snakk om å ha tiggefrie soner?

– Nei, tiggerne kan stå der de vil så lenge de ikke er til hinder eller opptrer truende eller utilbørlig, sier Røv.

Røv forventer en økning av tiggere til sommeren slik som i fjor.

– Hvordan vil dere være bemannet under årets jazzfestival?

– Vi vil tilpasse oss aktiviteten og det som skjer. Tiggingen i seg sjøl er ikke en stor ordensmessig utfordring for oss, sier Røv.

I tillegg til meldeplikten vil det ikke bli lov å overnatte eller stå parkert på Retiro eller ved Kringstadbukta mellom kl. 22–6. Dette reguleres gjennom en generell paragraf om overnatting på offentlig sted og egne skiltvedtak for Retiro og Kringstadbukta.

Ikke forbud

Verken ordføreren eller politistasjonsmesteren ønsker å ta til orde for et generelt tiggeforbud i kommunen, sjøl om et forslag som åpner for dette ligger til behandling hos Stortinget nå.

– Det er å gå langt synes jeg. Jeg er kritisk til tigging, men tenker at det er naivt bare å forby det, sier ordfører Torgeir Dahl.