Dømt etter sin andre dødsulykke

Mann fra Eide omkom i påkjørsel, bilføreren er dømt til fengsel.

Einar Bjorli ble påkjørt i dette fotgjengerfeltet. Han døde seinere av skadene.  Foto: privat

Nyheter

En moldemann i 40-åra er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i seks måneder etter ei trafikkulykke i Eide sentrum i februar i fjor.

61 år gamle Einar Kristoffer Bjorli fra Eide var i ferd med å krysse vegen i 20-tida denne kvelden. Tiltalte kom kjørende fra Kårvåg, retning mot Molde. Han har i avhør forklart at han ikke oppdaget Bjorli i fotgjengerfeltet før han var åtte meter unna.

Einar Bjorli døde seinere samme kveld.

Hadde røyket hasj

Det ble tatt promilletest av tiltalte, og denne ga ikke utslag. Det ble også tatt blodprøve.

I et avhør to måneder seinere ble tiltalte konfrontert med at blodprøvene viste utslag på THC, som er et virkestoff i cannabis. Da erkjente han å ha røyket hasj noen timer før ulykka skjedde.

Han fortalte også at han hadde svelget en 0,7 gram stor hasjklump en halvtime etter påkjørselen.

Retten finner det sannsynlig at tiltalte var påvirket under kjøringen som følge av røyking av hasj, men kunne likevel ikke utelukke at funnet av THC i blodet skyldes inntaket av hasj etter kjøringen.

Det foreligger derfor rimelig tvil om tiltalte var påvirket under kjøringen, og han ble derfor frifunnet for punktet i tiltalen som handlet om ruskjøring.

Han ble derimot funnet skyldig i å ha inntatt berusende eller bedøvende middel i de første seks timer etter at han var ferdig med kjøringen, enda han måtte forstå at det kunne bli politietterforskning på grunn av kjøringen.

Andre dødsulykke

I skjerpende retning la retten vekt på at dette er andre gang tiltalte er involvert i ei dødsulykke i trafikken.

I 2009 var tiltalte ansatt som yrkessjåfør, og i Molde sentrum kjørte han på en fotgjenger som senere døde av skadene.

Han ble dømt til 30 dager i fengsel for denne hendelsen.

Må betale erstatning

Tiltalte ble funnet skyldig i å ha forvoldt en annens død ved uaktsom kjøring. I tillegg til at han må sone seks måneder i fengsel, ble han dømt til å betale fire av Bjorlis etterlatte 125.000 kroner hver.

Han ble også fratatt førerretten i fem år, og må betale 5000 kroner i saksomkostninger.