Barnehagebuss i rute

Bussen som skal gi 20 barn et helt spesielt friluftstilbud er klar for vegen.
Nyheter

Bussen som skal gi 20 barn ved Mobarn-barnehagen Øverland et helt spesielt friluftstilbud fra høsten av er i rute.

Bussen utvikles av firmaet «Barnehagebussen» i Stryn. I forrige uke var styrer Laila Dahle nede for å inspisere bussen sammen med pedagogisk leder Nina Kristensen, fagarbeider Irene Sekkenes og bussjåfør/fagarbeider Anne Gjendem.

- Bussen er spesialinnredet for å ta med seg en barnehagegruppe på tur og blir et tilbud for 20 av våre eldste barn, forteller Dahle.

Spesialbygd

Bussen inneholder blant annet eget kjøkken og tørkeskap for klær og har spesialbygde barneseter. Sjøl om bussen er tilrettelagt for å frakte barn vil den imidlertid ikke bli brukt som oppholdssted mer enn nødvendig. Det primære målet er å komme seg ut på tur.

- Vi kommer primært til å dra på turer innenfor en radius på maks en halv time fra barnehagen. Ungene skal først ha en samlingsstund i barnehagens trimrom før det blir tur fra 9-15, forteller Dahle. 

Efaringsoverføring

Det er i dag i alt 10 barnehagebusser i Norge. Mobarn-medarbeiderne var også innom Tonning barnehage i Stryn som har hatt barnehagebuss i fem år.

- Vi ble veldig inspirert av å se hvordan de brukte bussen. Vi ser at vi har en mulighet til å bi barna et fantastisk siste år i barnehagen med denne bussen, sier Dahle.

Stor interesse

Dahle sier videre at interessen for å bruke tilbudet har vært stor fra foreldrenes side.

- Vi er derfor i den situasjonen at 26 barn skal dele på de 20 plassene slik at vi må lage en turnus for dette. De eldste barna bruker bussen fire dager i uka, den siste dagen går bussen på omgang mellom de andre avdelingene, forteller hun.