Valgte Møreaksen og Hafast

Framtidig ferjefri E 39 gjennom Møre og Romsdal skal gå via Hareid og Sula, Nerås-Otrøya-Molde og bru over Halsafjorden.
Nyheter

Det har  regjeringa bestemt, og vedtaket er endelig, ble det opplyst på et møte i Ålesund mandag kveld. Der slapp Harald Tom Nesvik (Frp)  og Helge Orten (H) katta ut av sekken. Når byggingen starter, er avhengig av bevilgningene i Nasjonal transportplan, ble det understreket.

Møreaksen ligger fremst i løypa og er det som er kommet lengst i planlegging. Her er to punkt som ikke er avklart; vegen fra Nerås til Ålesund og den nye vegen gjennom Molde.

Fram til tunnelene og brua kan bygges, må ferjetilbudet styrkes, understreket både Orten og Nesvik. Det betyr styrket ferjetilbud både på Molde-Vestnes og Halsa-Kanestraum, der det er mest gjenstående biler.