Bytter Kvalshaug?

Møre og Romsdals største virksomhet, helseforetaket, får ny styreleder. Etter det Romsdals Budstikke erfarer har ikke John Harry Kvalshaug fått telefon om å fortsette.

Har stilt opp Da Helse Møre og Romsdal ble dannet i 2011, tok John Harry Kvalshaug på seg vervet som styreleder. Nå spekuleres det i at Helse Midt-Norge vil bytte ut Kvalshaug.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

John Harry Kvalshaug kan ha bare tre uker igjen som styreleder for Helse Møre og Romsdal. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, ser Helse Midt-Norge i en annen retning når de ser etter ny styreleder.

Kvalshaug, som tok på seg jobben med å lede det sammenslåtte helseforetaket fra juli 2011, skal ikke ha fått noen oppringing fra valgkomiteen i Helse Midt-Norge med spørsmål om å fortsette å lede styret.

Verken John Harry Kvalshaug sjøl eller lederen for valgkomiteen i Helse Midt-Norge, vil si noe om styrevalgene.

- Valgkomiteen har vært i arbeid en tid. Dagens styrer i helseforetakene vil fungere fram til 1. mai, sier styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge til Romsdals Budstikke.

Taus om kandidatene

Hun holder kortene tett til brystet om hva valgkomiteen tenker.

- Valgkomiteen vil legge fram sitt forslag til styresammensetning på styremøtet i Helse Midt torsdag 10. april. Styret skal drøfte forslaget i et lukket møte. Den 28. april vil styresammensetningene bli offentliggjort, i forbindelse med at det skal være foretaksmøte mellom Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal, opplyser Marthe Styve Holte.

Eksterne kandidater?

I januar 2011 vurderte Helse Midt-Norge å hente styreleder til daværende Helse Nordmøre og Romsdal utenfra. Nå spekuleres det i om det samme kan skje for Helse Møre og Romsdals del.

- Helseministeren har gitt signal om at det vil være færre politikere i styrene for helseforetakene. Følger dere den linja?

- Ja, signalet har vært mindre politisk sammensatte styrer. Tidligere har det vært praksis at styrene i Midt-Norge skulle avspeile valgresultatet ved fylkestingsvalget for regionen. Det innskrenket kanskje valgmulighetene noe. Det er også klart at antall styremedlemmer blir redusert ved den forestående styreoppnevnelsen, sier hun.

Fra 11 til 9

Helse Møre og Romsdal har i dag 11 medlemmer. Fire av disse er ansattes representanter. Neste år reduseres de fire til tre. Det nye styret som oppnevnes denne måneden, får ni medlemmer.

John Harry Kvalshaug (69) har lang erfaring fra styrene i helseforetakene. Han var først styremedlem i Helse Nordmøre og Romsdal, så nestleder fram til han tok over som styreleder i januar 2011 da Helge Aarseth trakk seg.