Sterkt Nyhamna-preg på flyplassen

Tiårsfeiringen for Ormen Lange-vedtaket i gang
Nyheter

Flypassasjerene på Årø vil bli møtt av store presentasjoner av Nyhamna og Ormen Lange på veggene i både ankomst- og avgangshallen i tre år framover.

Markeringen av tiårsjubileet for stortingsvedtaket om Ormen Lange-utbyggingen ble innledet på Molde lufthavn Årø i dag.


Storfeiring

I dag markerer Aukra kommune 10-årsjubileet for Stortingets historiske vedtak om Ormen Lange-utbyggingen. Flaggene i Aukra gikk til topps da nyheten ble kjent 2. april 2004.

 


Gasslounge

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord åpnet en gasslounge inne i avgangshallen. Der fyller bilde og informasjon om Nyhamna og Ormen Lange en hel vegg. Loungen er utstyrt med møbler fra Ekornes.

I ankomsthallen blir de tilreisende på Årø møtt av en hel vegg med bilder, der Bernhard Riksfjord ønsker dem velkomne til regionen.Ingen tvil

– Ingen av dem som kommer til Årø skal være i tvil om at de har kommet til Nyhamna-regionen, sier Bernhard Riksfjord.

Styreleder Jan Petter Hammerø i Molde Lufthavnutvikling AS orienterte om utviklingen ved flyplassen på Årø.

–  Den første Ormen Lange- utbyggingen løftet flyplassen opp i en ny divisjon. Den forestående utbyggingen vil løfte flyplassen opp i ytterligere en ny divisjon. Vi regner med at Årø i 2015 vil passerer 500.000 passasjerer, sa Jan Petter Hammerø under åpninga onsdag.

De inviterte gjestene ble brakt fra flyplassen ut til Ormen Lange-anlegget på Nyhamna i en Aukra Auto-buss som er foliert med profilering av Aukra, Gassknutepunkt Nyhamna og Ormen Lange.

Saka oppdateres med flere bilder