Krohn (80) vil på vingene igjen

Krohn Airline AS vil på nytt etablere rute Molde-Trondheim.

Flygründer Claus Krohn etablerte Krohn Air i 2010, og greide å holde flygingene gående i fire år. Nå ønsker han å prøve på nytt.  

Nyheter

Flygründeren Claus Krohn (80) har etablert nytt flyselskap, og planlegger å gjenoppta ruta Molde-Trondheim. 

Det nye selskapet Krohn Airline AS er registrert i Brønnøysundregistrene med en aksjekapital på 200.000 kroner. Selskapets formål er «Flytransport av personer og gods, samt alt som hører naturlig til».

– Hensikten med Krohn 
Airline AS er i første rekke å få på plass ei ny rue mellom Molde og Trondheim, sier Claus Krohn.

– Det er ennå ikke helt klart hvordan vi vil sette sammen selskapet, verken eierskaps- eller styringsmessig. Per i dag er det jeg som har full kontroll, sier Claus Krohn, som legger til at han også nå har Roy Uren med på laget.

Roy Uren var markedssjef og pilot i Krohn Air AS, som gikk konkurs tidlig i februar. Uren hadde en nøkkelrolle i selskapet.Meget gode

Claus Krohn sier at alt ennå ikke er på plass.

– Hvordan ser du på mulighetene for å komme i mål?

– De anser vi for å være meget gode i forhold til de samarbeidspartnerne vi allerede har vært i kontakt med.

– Når tror du den nye ruta kan komme i gang?

– Det hadde vært ønskelig å være på plass i september måned. Fra september og utover er det full gass i forhold til flyging. Det er for kort tid fram mot sommeren til å komme i gang nå, sier Claus Krohn. 

– Du tror markedet fortsatt er der for ei flyrute mellom Molde og Trondheim?

– Markedet er utvilsomt der. Vi hadde ikke noe å klage på når det gjaldt belegget for Krohn Air. Vi har fått signaler fra de som benyttet oss om at de er veldig ivrig på at det igjen skal komme i gang ei flyrute mellom Molde og Trondheim, sier Claus Krohn.

Mot alle odds. Claus Krohn etablerte Krohn Air AS, og startet flyrute mellom Molde og Trondheim da SAS la ned på strekninga i begynnelsen av 2010.

Mot alle odds og dystre spådommer, greide Claus Krohn å holde ruta i gang i fire år. I en betydelig periode drev Krohn Air i pluss. Det var det få i bransjen som trodde da han startet.

Uheldig flykjøp

Et uheldig kjøp av to fly fra Sun-Air i Danmark – med påfølgende store tap da flyene ble tatt tilbake – medvirket til at Krohn Air fikk en svært krevende egenkapitalsituasjon. Krohn Air tapte en rettssak mot Sun-Air i Danmark i desember i fjor, og begjærte i februar i år oppbud.

Etter at Sun-Air tok tilbake flyene, leide Krohn Air først inn Trondheim-selskapet Helitrans og deretter nederlandske AIS til å utføre flygingene.