Prekær utstyrssituasjon ved sjukehusa

Helseforetaket ber Helse Midt-Norge om penger.

- Skal vi kunne gi pasientene den beste kvaliteten på behandlingen, må vi ha tilgang på det beste medisinsk-tekniske utstyret, sier styreleder John Harry Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal. 

Nyheter

Utslitte operasjonsbord må repareres fordi det ikke finnes penger til nye. Utstyrssituasjonen ved sjukehusa er så prekær at helseforetaket nå ber Helse Midt-Norge om mer penger.

Medisinsk teknisk utstyr ved sjukehusa i Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda er så nedslitt at det er skrikende behov for fornyelser. Problemet: Helseforetaket har ikke penger å investere for.

Reparerer utdatert utstyr

- De to første månedene i år har utstyr for seks millioner kroner brutt sammen. Det må erstattes. Mye av utstyrsparken foreldes år for år. Vi reparerer utstyr som er så gammelt at det ikke lenger er reservedeler å få. Vi kan ikke drive lenger på denne måten. Vi blir hengende milevis etter andre sjukehus som har helt andre økonomiske rammer til investeringer i utstyr, forklarte fagdirektør Odd Veddeng på styremøtet i helseforetaket onsdag.

Styret fikk høre at de 189 millioner kronene som ligger i potten for investeringer, allerede er bestemt brukt til ulike nyinvesteringer. Det meste er øremerket til å bygge AMK-sentralen i Ålesund, til CT-maskin i Ålesund, MR-maskin i Molde, ny strålebunker og strålemaskin

i Ålesund og pålagte investeringer i ventilasjon ved Lundavang i Molde.

Det som blir igjen til å fornye medisinsk-teknisk utstyr, er minimalt.

Ber Helse Midt om mer

- Styret vedtok derfor enstemmig å be Helse Midt-Norge om mer penger til utstyrsinvesteringer.

Styreleder John Harry Kvalshaug mener det er helt avgjørende å få mer penger til fornyelse av utstyr.

- Spørsmålet er: Skal de fattige bli enda fattigere? Vi kan lease utstyr, men leasing koster skjorta, og kan være lite hensiktsmessig. Vi har kommet bakpå med medisinsk teknisk utstyr ettersom vi driver og reparerer på utstyr som er utgått på dato, sier Kvalshaug.

- Hvor mye penger trenger dere?

- Det vil jeg ikke si. Vi får se om vi først får åpnet døra til Helse Midt-Norge, sier styrelederen.

- Hvorfor er det så avgjørende å ha nytt teknisk utstyr i sjukehusa?

- Når vi i 2014 skal ha oppmerksomheten først og fremst på pasientkvaliteten, må vi ha det beste medisinsk-tekniske utstyret. Å kunne benytte det beste utstyret, er god kvalitet for pasientbehandlingen, sier Kvalshaug.