Sjefer i Romsdal favoriserer

Er du sjefens favoritt? En ny undersøkelse viser at norske sjefer favoriserer for mye.
Nyheter

Opp mot to av tre sjefer i Møre og Romsdal favoriserer på jobb og kun tre av ti er flinke til å fordele oppgaver og koordinere arbeidet.

- Altfor svakt

Kun 37 prosent av respondentene fra vårt fylke svarer at toppledelsen i bedriften ikke favoriserer noen medarbeidere fremfor andre. På landsbasis svaer 43 prosent det samme.

- Dette er altfor svakt, særlig hvis vi sammenligninger med andre land, sier Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work Norge.

- Favorisering kan forsurne arbeidsmiljøet i en hel bedrift. Har du opplevd å bli forbigått av en kollega som står på spesielt god fot med ledelsen, kan du skrive under på hvor demotiverende det føles. Misfornøyde ansatte yter sjelden sitt beste, noe som skader produktivitet, verdiskaping og evne til økonomisk vekst, sier Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i organisasjonen Lederne. 

- Skaper mistillit

Undersøkelsen, som er gjennomført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work, viser at norske sjefer er blant de verste i Europa.

- Vi ser faktisk mer favorisering på norske arbeidsplasser enn hos de 100 dårligste europeiske bedriftene som deltok i studien i 2013. Disse tallene bør bedriftsledere, aksjonærer og politikere ta på alvor. Favorisering skaper mistillit, og vi kan påvise en tydelig sammenheng mellom tillitsbasert lederskap, økonomisk vekst og sykefravær, sier Krohn Falck.

Han viser til at det er 70 prosent høyere sykefravær blant de 100 arbeidsplassene som scorer dårligst på undersøkelsen enn de 100 beste.

- Selv middelhavsfarerne i undersøkelsen har 50 prosent høyere sykefravær enn de beste bedriftene. Det er snakk om mye penger, og er en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med godt, rettferdig lederskap.

Trives på jobb

Sjefer i Møre og Romsdal får også kritikk når det gjelder evnen til å fordele oppgaver og ansvar. Kun 30 prosent av fylkets mellomledere er fornøyd med sin sjef på dette området og under halvparten mener sjefen setter pris på ekstra innsats.

Til tross for dette melder tre av fire i Møre og Romsdal at de stort sett trives på jobb. 82 prosent føler arbeidet betyr mer for dem enn bare en jobb og 77 prosent rapporterer om godt samhold og mye omsorg blant kolleger på jobb.