Eidsvik skryter av lederne

Før jul sa Helse MR-direktør Astrid Eidsvik at det ikke var nok vilje eller evne til å holde budsjettene. Nå har hun endret mening.

Adm. direktør Astrid Eidsvik er oppløftet etter å ha samlet alle lederne ved sjukehusa til fellesmøte. – Entusiasmen er i organisasjonen, roser hun. Foto: Richard Nergaard 

Nyheter

Etter ledersamlingen i Molde sist uke deler direktør Eidsvik ut ros: - Entusiasmen er tilstede blant lederne, sier hun.

Det trengs gode ledere i alle ledd for å forbedre både kvaliteten og styringen av pengebruken i Helse Møre og Romsdal. Administrerende direktør Astrid Eidsvik sa til styret i helseforetaket i dag at hun er optimistisk med tanke på å få bedre resultater i år.

Oppløftende tilbakemeldinger

- I fjor tok jeg sjølkritikk på hele ledelseslinja vår i helseforetaket. Vi jobber nå for å bygge en kultur blant lederne bygget på verdiene våre: Trygghet, respekt og kvalitet. I forrige uke hadde vi en stor ledersamling i Molde, der ledere på alle nivåer møttes. Tilbakemeldingene fra ledersamlingen har vært meget oppløftende. Entusiasmen er i organisasjonen vår. Men den er skjør. Vi skal lede etter et annet perspektiv enn spareperspektivet, og styre etter andre prinsipper enn vi har gjort. Vi skal vektlegge med kvalitet.  Dette er et arbeid som ikke er gjort over natta. Får vi tida vi trenger, kan vi få til hva som helst, sa direktør Astrid Eidsvik i styremøtet.

- Løfterikt

Direktøren fortalte at driften av sjukehusa gikk i balanse i desember.

- Inngangsfarten vår er bedre etter desember 2013 enn den så ut til å være etter november 2013. Det er løfterikt, sa direktør Eidsvik.