Bomfri før tida

Tirsdag ettermiddag, drøye to døgn før tida, stenger samferdselsministeren egenhendig bomstasjonen på E 39 ved 
Batnfjordsøra.

Folkefest Fra folkefesten ved åpningen av E 39 Astad - Høgset 3. juni i fjor. Det tok en statssekretær (Geir Pollestad, Sp, under paraplyen) å åpne vegen. Det tar en statsråd (Ketil Solvik.Olsen, Frp) å stenge bomstasjonen.  Foto: Kjell Langmyren

Dobbeltrolle Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) stengte E 39-bommen politisk på i Stortinget og nå snart gjør han det også fysisk på Astad.  Foto: Privat

Nyheter

Samferdselsministeren stenger sjøl Astad-bommen på E 39.

Da 90-sona E 39 Astad–Høgset ble åpnet 3. juni i fjor, trodde de forsiktige at bomstasjonen på Astad ville kreve inn penger i 9–10 år framover. Optimistene mente det holdt med 6–7 år å nå fram til bomslutt.

Signingsferd

I fjor høst gjorde den nye samferdselsministeren, Ketil Solvik-Olsen (Frp) kort prosess. Han fikk Stortinget med på at staten ved midnatt fredag 31. januar/lørdag 1. februar 2014, sletter restgjelda til bompengeselskapet E 39 Astad–Knutset AS.

Nå kommer Solvik-Olsen egenhendig og sørger for at bommen fjernes allerede tirsdag 28. januar kl. 15.00-15.30. For den dagen drar statsråden på politisk signingsferd for høre om, og delvis se, alle store samferdselsprosjekter på nordre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.

Dette omfatter Nordøyvegen, Møreaksen, Tresfjordbrua, Langfjordtunnelen, Eksportvegen E 136 i Rauma, Halsafjordforbindelsen og riksveg 70 i Tingvoll–Sunndal.

Storprosjektene

– Det er planlagt at statsråden skal møte Gjemnes formannskap på Astad tirsdag for å markere at bommen på Astad avvikles, sier fungerende leder i Møre og Romsdal Fremskrittsparti, Åge Austheim, til Romsdals Budstikke.

– Det blir gratis for alle når statsråden drar videre?

– Ja, når markeringen er over planlegges det at statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) skrur av strømmen på bompengeinnkrevingen, sier Austheim.

Bomfest

Da gladnyheten kom i går ettermiddag skapte det hektisk aktivitet i både Gjemnes kommune og bompengeselskapet, som hadde planlagt folkefest på Batnfjordsøra lørdag 1. januar. Dermed var det bare å kaste seg rundt og avbestille annonser, bløtkaker og musikk.

– Jeg hadde hyrt musikklaget. Nå må de avbestilles fordi besøket tirsdag skjer i arbeidstida. Litt dumt at vi ikke fikk beskjeden tidligere. Statsrådsbesøket kom litt brått på, sa en hektisk ordfører Odd Steinar Bjerkeset (KrF) til RB, rett etter at nyheten ble kjent i går ettermiddag. Det betyr ikke at han henger med hodet.

– At bommen fjernes ekstra tidlig er bare positivt. For den saks skyld kunne samferdselsministeren ha stoppet her alt i morgen. Dette er deres (Frp) sak. Da må de også få æren av å rive bommen. Trenger statsråden en slegge til å rive bommen så skal han få låne mi. Vegfest blir det nok likevel. For folket på Gjemnesstranda planlegger å feire hver sommer framover, sier Bjerkeset.