Nyhamna gir 700 årsverk lokalt

Ormen Lange-anlegget på Nyhamna genererte i fjor totalt 700 årsverk i Molde-regionen.

Økonomiprofessor Arild Hervik og LO-leder Gerd Kristiansen 

Nyheter

Det gikk fram av en ringvirkningsanalyse økonomiprofessor Arild Hervik i Møreforsking presenterte under et seminar LO arrangerte i Molde torsdag, med LO-leder Gerd Kristiansen som en av innlederne

Av dem som jobber på Nyhamna, er 240 bosatt i Molde-regionen. Det er med ringvirkningene av aktiviteten på Nyhamna - deriblant eiendomsskatten Aukra kommune får - tallet kommer opp i 700.

Det er 300 mer enn Ormen Lange-lisensen anslo i planen for utbygging og drift av Ormen Lange som ble sendt til myndighetene i 2003. Da ble effekten av Ormen Lange i drift i Molde-regionen anslått til 400 årsverk.