- Fikk forsikringer om nysjukehuset

Fylkesordfører Jon Aasen er betrygget om at tidsplanen for det nye sjukehuset skal holdes

Fylkesordfører Jon Aasen fikk lovnad fra styreleder Marthe Styve Holte og ledelsen i helse Midt-Norge om at nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal har førsteprioritet, og at byggestart i 2018 skal holdes. Foto: Richard Nergaard 

Nyheter

Fylkesordfører Jon Aasen er svært godt fornøyd med at både styreleder Marthe Styve Holte og adm. direktør Trond Michael Andersen forsikret at nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal har førsteprioritet. - Jeg er betrygget av at Helse Midt forsikret at tidsplanen for det nye sjukehuset også skal holdes, sier Jon Aasen til Romsdals Budstikke.

Torsdag ettermiddag møtte fylkesordfører Jon Aasen og representanter fra de tre regionrådene i fylket; Romsdal Regionråd, Orkidé og Sunnmøre Regionråd, ledelsen i Helse MidtNorge og Helse Møre og Romsdal i Ålesund.

I møtet stilte fylkesordfører Jon Aasen spørsmål om hva som blir konsekvensen dersom helseforetaket i Møre og Romsdal ikke greier å spare så mye penger neste år som det forventes.

- Hvis man ikke når budsjettmålet i 2014? Hva skjer da med budsjettdebatten i Helse Midt-Norge neste desember rundt pengebruken i Møre og Romsdal?  Kan det føre til utsettelse i byggingen av nytt sjukehus?

Styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt var svært tydelig i svaret sitt til Aasen:

- Vi er ikke tjent med at det sås tvil om byggingen av det nye sjukehuset. Er det noe norddelen av Møre og Romsdal  ikke trenger, er det tvil om det nye sjukehuset. Planene er høyt knagget i Helse Midt-Norge, sa hun.

Administrerende direktør Trond Michael Andersen i Helse Midt viste også forsamlingen lysbilder som slo fast at nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal har førsteprioritet.

Og styreleder Holte la til:

- Vårt store fellesprosjekt i Helse Midt er nytt sjukehus for Møre og Rmsdal. Det kommer til å bli det nyeste, flotteste og mest moderne sjukehuset i Midt-Norge, med det nyeste av utstyret og de mest moderne behandlingsmetodene. Jeg forventer at Møre og Romsdal ser framover og tar eierskap til prosjektet.

Rådmannen i Molde, Arne Sverre Dahl, kommenterte styrelederens utsagn slik:

- Jeg noterer meg med glede det styreleder Marthe Styve Holte sier om hva det nye sjukehuset skal bli, sa Arne Sverre Dahl.

Etter møtet oppsummerte fylkesordfører Jon Aasen løftene om nytt sjukehus:

- I denne forsamlingen hadde ikke ledelsen i Helse Midt-Norge kunnet si det så tydelig hvis de ikke mente at det skal bygges nytt sjukehus og at tidsplanen om byggestart 2018 skal holdes, sier Aasen.