Helseministeren vil ha nysjukehuset sterkere enn dagens to

– Skal bli bedre

Høie vil ha et fellessjukehus som er sterkere og bedre enn dagens Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus. Det kan få konsekvenser for funksjonsfordelingen i fylket.

1 + 1 = 3: Sjukehustilbudet det nye fellessjukehuset skal gi befolkningen, skal i sum være bedre enn det dagens to sjukehus gir, sier helseminister Bent Høie til Romsdals Budstikke. 

Nyheter

Når det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig, skal det være bedre enn summen av dagens Molde sjukehus og Kristiansund sykehus. Det slår helseminister Bent Høie (H) fast overfor Romsdals Budstikke.

Dette mener Høie

Helseministeren svarte på følgende spørsmål fra Romsdals Budstikke:

– Står det fast at innholdet i det nye fellessjukehuset skal være bedre enn dagens, med tanke på omfang og kvalitet, slik at det nye sjukehuset innrettes mot framtidig behov som befolkningen i denne delen av Møre og Romsdal kommer til å ha?

– Det nye sykehuset skal i sum være bedre enn dagens tilbud og sikre et godt tilbud til befolkningen i Møre og Romsdal, uten at jeg nå kan definere hvilke konkrete oppgaver det vil inneholde. Det må bli resultatet av en prosess i Møre og Romsdal og med Helse Midt, sier helseminister Høie.

– Funksjonsendringer uaktuelt

Fredag 30. november møtte helseministeren representanter fra Romsdal Regionråd og Molde kommune i Oslo. Under møtet la representantene fra Romsdal fram sjukehussaka slik de ser den. Det er frykt for at ledelsen i Helse Møre og Romsdal i sin jakt på besparelser, skal flytte funksjoner fra Molde og Kristiansund.

– For oss er det avgjørende viktig at statsråden i møtet bekreftet at den underliggende forutsetningen som enigheten om felles akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal bygger på, fortsatt skal være premissgivende i den videre prosessen: Innholdet i det nye sjukehuset skal med hensyn til omfang og kvalitet være bedre enn i dagens to sjukehus. Det er derfor ikke aktuelt å gjøre funksjonsendringer av økonomiske årsaker ved de to sjukehusa før innholdet i fellessjukehuset er besluttet og styrebehandlet, samt at tomt for fellessjukehuset er vedtatt, skriver ordfører Torgeir Dahl i Molde kommune og daglig leder Britt Rakvåg Roald i Romsdal Regionråd i et brev til helseministeren.

Romsdals Budstikke har bedt helseministeren om svar på følgende spørsmål:

– Skal signalene fra Regjeringa til helseforetakene forstås slik at det kun er akuttfunksjoner/fødetilbud som ikke kan legges ned av økonomiske årsaker, eller gjelder det samme også for andre funksjoner som i dag er ved sjukehusa i Kristiansund og Molde, fram til innholdet i fellessjukehuset er bestemt?

– Regjeringsplattformen omtaler konkret at den vil stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet, svarer Bent Høie.

Hold tempoet oppe!

– Må framdriften av det nye sjukehuset stå i bero fram til den nye nasjonale sykehusplanen er vedtatt? Eller skal framdriften holdes oppe som forutsatt?

– Jeg har tidligere sagt at framdriften av arbeidet med å planlegge det nye sjukehuset må fortsette. Det er ingen ting i verken regjeringsplattform eller andre signal vi har gitt som gir grunn til å bremse framdriften, sier Bent Høie til Romsdals Budstikke.