— Amper Øverland

MOLDE: Først blåste en småamper fylkesordfører Ole Øverland (Sp) all Istad-kritikk lang marsj. — Nå må man komme på jorda, sa Øverland til Romsdals Budstikke.

  Foto: Foto: HARALD SÆTERØY

Nyheter

Deretter hilste han småanstrengt «kjekt å se dere» til den protesterende ordfører-delegasjon før Fræna-ordføreren sendte media på dør. Det skriftlige ordførerkravet er at fylkesutvalget i dag sletter Istad-garantien. En svært travel fylkesrådmann Ole Øverland (Sp) startet gårdagen med lukket fraksjonsmøte sammen med Istad, Molde og Aukra på Molde rådhus. Halvtimen før han skulle møte i fylkesutvalget kl 10.00 slet Romsdals Budstikke til seg to minutter til intervju. Der avviste en småamper Øverland alle tilløp til kritikk. — Vedstår du deg aksjegarantien slik den er gitt i brevet fra Istad til Aukra? — Ja, selvfølgelig. Bare ett svar kan gis på det. Det er mitt ansvar både å følge opp politiske vedtak og sørge for at fylkeskommunen, som eier, treffer beslutninger for å ivareta selskapets interesser. Det har jeg gjort. — Garantien til Aukra kan være på kant med aksjeloven? — Nei, nei, nei, nei! Nå man komme ned på jorda og få det rette perspektivet på saka. Det må være grenser for måten man framstiller slike saker. Samme synes jeg gjeldet hele forestillingen som har vært i avisa de siste dagene. Jeg tror jeg trygt kan si at noen hadde vært tjent med at de tenkte seg om før de snakket. Mer er det ikke å si om det, sa Øverland. — Det er ikke Romsdals Budstikke, men jusprofessor Johan Giertsen som uttaler at styrets tilbud er på kanten av flere paragrafer i aksjeloven? — Det får så være, sa Øverland etter en tenkepause og markerte sluttstrek for det intervjuet. Deretter kastet han seg over dokumentbunkene mens har beklaget tidsnøda.

Kjære vene

På veg til fylkesutvalgsmøtet støtte han på den protesterende ordfører-delegasjonen fra de fem salgslystne og forsmådde småaksjonærene. Et stort mediaoppbud kom hakk i hæl. Dermed var tida inne for anstrengte miner til slett spill. — Kjære vene. Dette var et skikkelig opplegg. Voldsomt til sjau ta her, men bare to minutter til møtet i fylkesutvalget starter. Da er det for galt med når man får så fint besøk å ikke benytte tida, sa Øverland mens TV filmet og pressen fotograferte. Deretter inviterte alle på sitt kontor. — Jeg er lydhør, sa Øverland og ga ordførerne en diskret hint om at det var pressen også. — Jeg har ikke bestilt dem, svarte ordfører-talsmann Ragnar Valle. Dermed gjorde han det klart at det finnes grenser for «pentagon-klubben»s krav til åpenhet også. Slik endte pressen ute på gangen, som så mange ganger før, mens en smilende fylkesrådmann Ottar Guttelvik stod rett utenfor i sin vidåpne kontordør. — Dere legger merke til hvem som holder åpne dører, spøkte Guttelvik.

Protestbrevet

Inne fikk fylkesordføreren overrakt et brev med blant annet følgende ordførerbeskjed. «Vi reagerer meget sterkt på at fylkesordføreren er med på et opplegg som tar sikte på å påvirke stemmegivningen i Aukra kommunestyre for å oppnå et resultat som er i strid med ønsket til fem andre kommuner. Vi mener at fylkesordførerens opptreden i denne saken ikke er i samsvar med plikten til å arbeide for interessene til alle kommunene som er en del av fylkeskommunen. Vi mener konsekvensen av dette bør være at fylkesutvalget går imot forslaget om å gi fullmakt til styret i Istad Kraft for å kjøpe inntil ti pst av aksjene i eget selskap», heter det blant annet i brevet. Etterpå var ikke stemningen verre enn fylkesordføreren og de fem skiltes med gjensidige brede smil. Av det muntre og ekte slaget. Så er spørsmålet hvem som smiler sist og best. Fylkesutvalget har aksjesaken oppe som siste sak i dag.