Front Safety fikk Shell-kontrakt

Front Safety har fått en rammekontrakt med Shell på HMS-opplæring av alt personell under gigantutbyggingen på Nyhamna.

Front Safety Ivar Helge Hollen (fv), Kjell A. Orø og Bjørnar Småge i front. 

Nyheter

Daglig leder Kjell Atle Orø i Front Safety opplyser at kontrakten omfatter HMS grunnopplæring, opplæring innenfor spesifikke fagdisipliner, samt ledertreningskurs for personell som skal jobbe på anlegget. Kontrakten vil bety en høg aktivitet for Front Safety, ettersom utbyggingen på Nyhamna vil medføre en betydelig økning i antall personer som vil jobbe på anlegget i den kommende perioden.

Viktig

- Dette er en stor og viktig kontrakt for oss, som betyr mye for Front Safetys videre vekst og utviklingsprosess, sier Kjell Atle Orø.

Han framhever også det gode samarbeidet de har med Shell og selskapets vilje til å drive HMS-utvikling.

I dag er Front Safetys virksomhet konsentrert om tjenester knyttet til HMS, krise og beredskap, samt gassikkerhet.

Selskapet har et stort og moderne øvingsanlegg på Gossen.Kjell Atle Orø sier det foreligger planer for videre utvikling, spesielt i forhold til bruk av gass i framtidig trenings- og kurskonsept. En økning i bruk av gass, både i maritim og øvrig industri, vil kunne gi behov for et regionalt kompetansesenter i gassikkerhet, og Front Safety ønsker å være pådrivere i forhold til en slik etablering.