2,1 milliarder kroner lokalt

De lokale og regionale ringvirkningene av Ormen Lange i driftsfasen, har blitt langt større enn Shell på forhånd lovet.
Nyheter

Det blir dokumentert i en analyse Møreforsking har foretatt av regionale leverandøreffekter av Ormen Lange i åra 2008-2012, som ble presentert på Shell-kontoret i Kristiansund i går.

Molde-regionen

Seniorrådgiver Bjørn G. Bergem i Møreforsking la fram tall som viser at Shell i åra 2008–2012 la igjen 2,1 milliarder kr i Molde-regionen til investeringer og drift av Ormen Lange-anlegget på Nyhamna. Molde-regionen omfatter i denne sammenheng kommunene Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde og Sandøy.

-  Molde-regionens andel av drift på Nyhamna har blitt som forventet. Men de samlete driftskostnadene er mer enn doblet i kroner, sier Bjørn G. Bergem. Dermed blir summen langt større enn det som på forhånd var anslått.

Les også: Front Safety fikk Shell-kontrakt

Suksesshistorie

Møreforskings rapport, som er utarbeidet av professorene Arild Hervik og Oddmund Oterhals og seniorrådgiver Bjørn G. Bergem på oppdrag fra Shell, bekrefter hvilken suksesshistorie Ormen Lange har vært for det lokale og regionale næringslivet.

- Det er veldig viktig å ikke love mer enn du klarer å levere, sier driftsdirektør Gunnar Ervik ved Shell i Kristiansund, som er øverste leder for Ormen Lange og Draugen.

Når det gjelder Møreforskings analyse, sier Gunnar Ervik at dette er en av få ganger i Norge oljeindustriens effekt på nærmiljøet har blitt dokumentert så grundig.

- Vi er litt stolt av at effekten nå kan dokumenteres. Mange fokuserer på store prosjektutbygginger. Men det er ofte driftsfasen som gir mest ringvirkninger i nærområdet. Det har økonomiprofessor Arild Hervik påpekt mange ganger. Nå har han også dokumentert at det er tilfelle, sier Gunnar Ervik.

- Den svært stabile driften vi har på Nyhamna-anlegget, er veldig mye takket være gode leverandører og den kompetansen som er bygd opp lokalt, sier kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell.    

520 årsverk

Av rapporten går det fram at 520 årsverk i 2013 er knyttet til drift av Nyhamna. Shell har 144 egne ansatte på Nyhamna og over 60 i støttefunksjoner i Kristiansund. 240 ansatte er i Molde-regionen.

De samlete investerings- og driftskostnadene ved Ormen Lange utgjorde i åra 2008–2012 35,8 milliarder kr. Av dette utgjorde regionale leveranser fra Midt-Norge 5,4 milliarder kr, som tilsvarer en andel på 15 prosent.

Nyhamna

De totale investerings- og driftskostnadene ved Ormen Lange-anlegget på Nyhamna i tidsrommet 2008–2012 var på 14,0 milliarder kr, hvorav 8,0 milliarder kr gikk til investeringer og 6,0 milliarder kr til drift.

Av summen på 14,0 milliarder kr utgjorde regionale leveranser fra Midt-Norge 4,2 milliarder kroner. Leveranser fra Molde-regionen utgjorde som nevnt 2,1 milliarder kr. Av leveransene fra Molde-regionen sto investeringer for 400 millioner kr og drift for 1,7 milliarder kr. I det siste tallet inngår eiendomsskatten Shell betaler til Aukra kommune.

Av de totale kostnadene ved investering og drift av landanlegget på Nyhamna utgjorde leveranser fra Molde-regionen 15 prosent, Midt-Norge utenfor Molde-regionen 15 prosent og øvrige 70 prosent.