- Nå får det være slutt!

Tanken om å avvikle døgntilbudet for alderspsykiatriske pasienter på Hjelset og flytte det til Ålesund, vekker kraftige reaksjoner i Molde. - Helt uaktuelt å akseptere, sier ordfører Torgeir Dahl.

Glem det! Ordfører Torgeir Dahl reagerer på at direktøren i Helse Møre og Romsdal tenker å legge ned alderspsykiatrisk døgntilbud på Hjelset og flytte det til Ålesund. - Denne saka blir en prøvestein på om direktøren mener noe med å ha et helhetsperspektiv på helsetilbudet i fylket, sier Dahl. 

Tiltak kan bli foreslått:
  • Til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 18. desember har administrerende direktør Astrid Eidsvik bebudet flere forslag til sammenslåing, flytting eller nedlegging av funksjoner ved sjukehusa i Molde, Kristiansund og Volda.
  • Direktøren vurderer blant annet å flytte døgntilbudet for alderspsykiatri fra Hjelset til Ålesund. Det vil i stedet bli utvidet poliklinisk og ambulant virksomhet i Nordmøre og Romsdal.
  • Helse Møre og Romsdal må enten spare kostnader eller øke inntekter med 160 millioner kroner for å få 2014-budsjettet i tråd med kravet fra eieren.
Nyheter

Ideen som ble lansert av administrerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal om å flytte døgntilbudet for alderspsykiatriske pasienter fra Hjelset til Ålesund, blir slaktet av ordfører Torgeir Dahl i Molde.

Historieløst

- Det er helt uaktuelt å akseptere at dette alderspsykiatriske tilbudet blir fjernet fra Hjelset og flyttet til Ålesund. Det er både historieløst og i strid med en tenking som går ut på å satse der miljøet er sterkest og har mest erfaring, sier Dahl.

Molde-ordføreren forteller at han husker godt prosessen som startet i Møre og Romsdal med å desentralisere psykiatritilbudet i fylket.

- Argumentasjonen for å desentralisere psykiatrien, som Hjelset hadde hatt ansvar for hele fylket med, var at pasientene måtte komme nærmere heimstedet. Resultatet den gang var at både tilbudene og pengene gradvis ble flyttet fra Hjelset til Ålesund. Man bygget altså ned et fylkesdekkende tilbud for å etablere tilbud nærmere pasientene. Det var i tråd med hensikten bak Samhandlingsreformen. Nå gjelder plutselig ikke dette prinsippet lenger i Helse Møre og Romsdal, argumenterer ordføreren.

Det blir flere eldre

Han forklarer hvorfor han reagerer så sterkt på tanken om å flytte alderspsykiatri fra Hjelset:

- Det er helt uforståelig at man nå tenker på å legge ned døgntilbud for en pasientgruppe som bare blir flere og flere i åra som kommer. Og begrunnelsen er å spare penger. På Hjelset har man lang tradisjon for å kunne ivareta denne pasientgruppa godt. Det er høg faglighet på Hjelset. I en rapport fra ei arbeidsgruppe i helseforetaket som har vurdert hvordan det framtidige tilbudet i psykisk helsevern bør være, understrekes det hvor avhengig alderspsykiatrien er av det nevrologiske fagmiljøet. Og når Molde sjukehus har fylkesfunksjon for nevrologi, blir et forslag om å flytte alderspsykiatrisk døgntilbud enda mer ubegripelig, sier Torgeir Dahl.

- Hvilket råd vil du gi styret i helseforetaket?

- Alderspsykiatrien på Hjelset må beholdes. Hvis helseforetaket ser seg nødt til å sentralisere dette døgntilbudet, ser jeg ingen grunn til at dette skal legges til Ålesund. Skal tilbudet samles ett sted, må det bli på Hjelset.

- Stopp nedbyggingen!

Til administrasjonen i helseforetaket har Torgeir Dahl klar melding:

- Nå er det slutt på den gradvise nedbyggingen som skjer av pasienttilbud i Nordmøre og Romsdal. Premissene både Molde og Kristiansund gikk inn på da det ble lansert planer om ett fellessjukehus, var at det nye fellessjukehuset må bygge videre på de funksjonene vi har ved de to sjukehusa i dag. Dette må sjølsagt gjelde alle tilbud, også det alderspsykiatriske døgntilbudet. Vi aksepterer ikke at pasientene i Nordmøre og Romsdal mister et velfungerende tilbud i dag, og at det nye felles akuttsjukehuset mister funksjoner for alltid, sier ordfører Torgeir Dahl.