- Nødt til å samle

Styreleder John Harry Kvalshaug vil ikke svare på om helseforetaket går videre med ideene om å slå sammen akutt- og fødetilbud.

Økonomisk hodepine Styreleder John Harry Kvalshaug vil snakke med Helse Midt-Norge før han svarer på om helseministerens uttalelser om akutt- og fødetilbudene betyr stans i planene om sammenslåing i Møre og Romsdal eller ikke. - Det kan se ut som om handlingsrommet vårt er innsnevret, sier han. 

Nyheter

Styreleder John Harry Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal sier til Romsdals Budstikke at det ikke blir enkelt å få sydd sammen et budsjett i balanse, uten å gjøre noe med funksjonsfordelingen mellom sjukehusa i fylket.

- For meg ser det veldig vanskelig ut, uten å gjøre noe med funksjonsfordelingen, sier Kvalshaug.

Direktør Astrid Eidsvik la mandag fram et forslag til kuttliste slik at Helse Møre og Romsdal kunne spare 95 millioner kroner. Denne kuttlista er helt uaktuell for den nye regjeringen.

- Det er ikke mulig for styret å gjennomføre noe i strid med regjeringserklæringen. Nedleggelse av akutt- og fødetilbud kan ikke gjøres med en ensidig økonomisk begrunnelse. Det må være knyttet til pasientsikkerhet og kvaliteten på tilbudet, sier helseminister Bent Høie til Sunnmørsposten.

Har hørt helseministeren

Vi snakker med Kvalshaug etter at han har hatt ei stormfull natt som ferjeskipper på sambandet Halsa-Kanestrøm natt til torsdag. Kvalshaug har hørt hva helseministeren sa i Stortinget om å legge ned akutt- og fødetilbud.

- Hvordan oppfatter du helseministerens budskap?

- Det er jo ei rimelig klar føring inn mot den nasjonale helseplanen som skal lages. Hvordan dette kan påvirke handlingsrommet vårt i Møre og Romsdal, vil jeg ha en samtale med Helse Midt-Norge om.

- Kommer helseministerens uttalelser til å være et stoppsignal for tanken om å samle akutt- og fødetilbud her i fylket, eller vil du at dere går videre med planene?

- Jeg vil ikke svare på det nå. Prinsipielt er vel handlingsrommet vært noe innskrenket, men det må vi få avklart med Helse Midt-Norge, sier Kvalshaug.

Økonomien overskygger alt

Styrelederen mener den vanskelige økonomien i Helse Møre og Romsdal har ført til at faglige argumenter for å gjøre endringer i pasienttilbudene, har blitt overskygget av pengespørsmålet.

- Veldig beklagelig, sier styrelederen.

- Er det skapt uro blant ansatte og innbyggere det egentlig ikke har vært grunnlag for å skape?

- Når vi er i økonomisk ubalanse er det klart at forslag om endringer kan skape uro. Men det må gjøres grep, og i et helseforetak har vi flomlys på oss uansett hva vi gjør. Det er en direktørs plikt å legge fram for styret ulike mulige løsninger for å få økonomien i balanse. Direktør Astrid Eidsvik har ikke gjort annet enn styret har bedt om, sier Kvalshaug.

- Klarer styret i helseforetaket å vedta et budsjett i balanse 18. desember?

- Det ser vanskelig ut. Greier vi ikke det, må vi ha en plan for hvordan vi skal gå videre med å få økonomi i balanse utover i 2014. Det må skje i forståelse med Helse Midt-Norge, sier John Harry Kvalshaug.