Ennå åpning på Nyhamna

Underleverandører kan komme inn i gigantprosjektet i års tid framover.
Nyheter

Sjøl om mange kontrakter på Nyhamna-utvidelsen er plassert, er det fortsatt veldig store muligheter for underleveranser.

Det opplyste adm. direktør Ingrid Sara Grimstad Amundsgård under informasjonsmøtet Navitas Network arrangerte i Bjørnsonhuset i Molde tirsdag.

Rundt 140 potensielle underleverandører var møtt fram for å bli orientert om mulighetene Shells gigantprosjekter på Nyhamna og Draugen-plattformen gir. Navitas Network har også et tilsvarende seminar i Trondheim, med rundt 50 påmeldte. 

– Det er stor interesse for leverandørseminarene, sier Ingrid Sara Grimstad Amundsgård.

Navitas har med midler fra staten og de store oljeselskapene etablert nettstedet «findcontracts.no», der framtidige kontrakter legges ut.

21 milliarder

Shell kjører de nærmeste åra de to store prosjektene, med investeringer på totalt 21 milliarder kroner.

Nyhamna skal som kjent bygges om og utvides for over 15 milliarder kroner for å kunne ta imot gass fra Aasta Hansteen og andre nye felt i Norskehavet. Gassen skal føres til Nyhamna gjennom den 480 km lange gassrørledningen Polarled.

Kostnaden ved røret kommer i tillegg til de 15 milliardene som blir investert på Nyhamna. Draugen-plattformen til Shell på Haltenbanken skal bygges om for seks milliarder kroner Plattformen sto ferdig i 1993, og var bygd for å vare i 20 år.

Nå skal ombyggingen doble plattformens levetid. Der har LBO i Molde fått en kontrakt verd ca. 600 millioner kr.

Aktivitet

Ingrid Sara Grimstad Amundsgård sier Ormen Lange Expansion og Draugen er to store prosjekt som det vil knytte seg stor aktivitet til i tida framover. Representanter for Shell, Kværner, Aibel, Beerenberg, LBO og AF Gruppen orienterte under møtet om status og planer for begge prosjektene. Innlederne fra   selskapene fokuserte på kontraktsstrategier, kontraktenes innhold, tidsplaner og behov for underleveranser. Samtidig informerte de om hvilke krav og forventninger som stilles til leverandørene.

– De er femte gangen vi kjører disse møtene. Til sammen har vi hatt ca. 1.400 leverandører innom for å få informasjon om Nyhamna og Draugen. Det er kjempebra, sier Ingrid Sara Grimstad Amundsgård.

Når det gjelder status på Nyhamna, sier hun at de er kommet et godt stykke på veg.

De store kontraktene er satt, med Kværner, AF Gruppen og Beerenberg. En er kommet ganske langt i innkjøpene på de mellomstore pakkene. Det er fortsatt i et års tid framover mulig for underleverandører å komme inn med kontrakter.