Rett i selskapenes lommer

Oljeselskapene vil spare milliardbeløp på endringer i eiendomsskattereglene. Hver eneste krone av de rundt 100 millionene Aukra med regjeringens forslag kan tape i eiendomsskatt på Nyhamna, vil gå rett i oljeselskapenes lommer.  
Ormen Lange-eierne:

Selskap og eierandel i prosent.

  • Petoro 36.5
  • Statoil 25.3
  • Shell 17.8
  • DONG 14.0
  • ExxonMobil 6.3
Nyheter

Med det betydelige utenlandske innslaget det er blant eierne i Ormen Lange, vil en stor del av summen havne i Nederland, Danmark og USA.

Sparer mest

Ut fra eiersammensetningen i Ormen Lange lisensen vil Petoro, som er heleid av den norske stat, spare mest om endringene Høyre og Frp  foreslår i eiendomsskattereglene blir vedtatt. Gitt at reduksjonen i eiendomsskatten på Nyhamna blir på 100 millioner kr, slik kommunen sjøl har anslått, vil Petoro alene spare 36,5 millioner kroner årlig. 

Deretter følger Statoil med 25,3 millioner kr, nederlandske Shell med 17,8 millioner kr, danske Dong med 14,0 millioner kr og amerikanske Exxon Mobil med 6,3 millioner kr.

- Hvilken kommentar har Shell på vegne av Ormen Lange-lisensen til de foreslåtte endringene i eiendomsskatten, kommunikasjonssjef Kitty Eide?

- Dette var en problemstilling for noen år siden. Den gang svarte vi at vi forholder oss til de retningslinjer og regler som til enhver tid gjelder. Det samme svarer vi i dag, sier Kitty Eide. Ut over det ønsker ikke Shell og Ormen Lange-lisensen å kommentere saka.

Høyre- og Frp-regjeringens skattegrep kan redusere Aukras årlige eiendomsskatteinntekter fra dagens ca. 140 til drøyt 40 millioner kr.

Milliardbeløp

På landsplan vil nye regler for hva som skal være grunnlag for eiendomsskatt, ifølge Kommunal Rapport, koste norske kommuner 1,5-2 milliarder kroner årlig. Oljekommuner vil tape mest. I regjeringserklærimngen sier Høyre og Frp at partiene vil «frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg». Forslaget til fritak gjelder ikke for kraftanlegg. Kraftkommuner blir dermed ikke berørt, i motsetning til kommuner med ilandføringsanlegg for olje og gass.

Sterkt rammet

Tre av fire kommuner har i dag eiendomsskatt på verker og bruk. For en rekke av kommunene blir konsekvensene av endringen små, men ikke for olje- og gasskommuner som Aukra. Andre kommuner som blir sterkt ramnet er Hammerfest med Snøhvitanlegget, Aure med Tjeldbergodden, Øygarden i Hordaland med Kollsnes og Tysvær i Rogaland med Kårstø.