Kan ramme Aukras fastlandssamband

Mister Aukra en stor del av sine skatteinntekter, får det dramatiske konsekvenser.

Fastlandssambandet mellom Otrøya og Aukra er ett av prosjektene som kan rammes av nye regler for eiendomsskatt. Illustrasjon: Møreaksen 

Ordfører Bernhard Riksfjord mener nye regler for eiendomsskatt kan ramme Aukra svært hardt. Foto: Kjell Langmyren 

Nyheter

– Vi er i gang med reguleringsplan for fylkesvegprosjektet Gossen-Otrøya, som gir fast samband mellom øyene og Gossens tilknytning til Møreaksen. Vi har avsatt betydelige beløp fra våre skatteinntekter, det er stor administrativ og politisk vilje for å realisere prosjektet, sier ordfører Bernhard Riksfjord (Ap).

Kan rammes av nye regler

Men dette er ett av prosjektene som kan rammes om regjeringserklæringen med nye regler for innkreving av eiendomsskatt blir vedtatt. Det har et prisanslag på ca. 1,5 milliarder kroner, Aukra har satt av 55–60 millioner kroner årlig i gjeldende økonomiplan.

– Det er utrolig dramatisk om vi skulle få nye regler og miste kanskje 100 av 140 millioner kroner i inntekter. Men nå får vi se hva Stortinget ender opp med av vedtak; om og i tilfelle hvor fort ei regelendring kommer og hvilke åpninger og avgrensinger som vil følge med, sier rådmann Dagfinn Aasen. Han legger snart fram budsjett og økonomiplan fram til 2017 med de forutsetninger som er i dag.

Flere prosjekt på blokka

Verken ordfører eller rådmann vil gå inn i en diskusjon om hvilke prosjekt som vil rammes om nye regler blir vedtatt. Men Aukras bidrag til regional utvikling på 14 millioner kroner årlig (25 millioner etter ny utbygging på Nyhamna) vil ryke.

I tillegg til brusambandet Gossen-Otrøya er Molde FKs anlegg i Julsundet under planlegging. Aukra skal ha ombygging/nybygg på helse- og omsorgssenteret Aukraheimen (beregnet til 220 millioner). Nytt kulturhus og nytt basseng skal også på plass.

Les mer i torsdagens avis.