Gasseventyr kan bli kort

Solberg-regjeringa vil kutte Aukras eiendomsskatteinntekter med ca. 100 millioner kroner

– Det vil være enormt dramatisk om endringen blir vedtatt, sier Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord (Ap). I bakgrunnen kommunehuset i Aukra.  

Nyhamna: Ormen Lange-anlegget gir i dag Aukra kommune årlige eiendomsskatteinntekter på knapt 135 millioner kroner. Foto: erik birkeland  

Nyheter

Høyre- og Frp-regjeringa vil foreta skattegrep som reduserer Aukras årlige eiendomsskatteinntekter fra dagens ca. 140 til drøyt 40 millioner kr. Dermed kan Aukras glanstid som søkkrik gasskommune få en brå slutt. Og regionen kan gå glipp av 14 millioner kroner årlig Aukra sjenerøst gir fra seg i regionalutviklingsmidler, som bl.a. har finansiert rullebaneforlengelsen av flyplassen på Årø og tunnelene på Haukebøen.

– Dette er enormt dramatisk for oss. Om lag 70 prosent av eiendomsskatteinntektene vil forsvinne om dette blir vedtatt, sier Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord (Ap), som vil kjempe imot endringene den nye regjeringen vil gjennomføre.

Frita

I Sundvolden-erklæringen sier regjeringa at den vil «Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg». Fritaket vil ramme Aukra hardt.

Aukra kommune får i dag ca. 140 millioner kroner årlig i eiendomsskatt fra verker og bruk. Av dette står Ormen Lange-anlegget på Nyhamna alene for knapt 135 millioner kr. Etter den forestående utvidelsen på Nyhamna – som vil være ferdig i 2017 – ville Aukras årlige eiendomsskatteinntekter økt med rundt 100 millioner til om skattereglene ikke blir endret.     

Solberg-regjeringa sier i erklæringen at eiendomsskattefritaket ikke vil gjelde kraftanlegg. Blåmandag 

– Hvis dette blir en realitet, er det ikke bare vi som får en blåmandag. Det vil ramme mange kommuner, sier Bernhard Riksfjord.

Han forteller at han er i kontakt med andre ordførere i et nettverk med kommuner som er i samme situasjon, også fra Høyre og Frp, og som vil gå sterkt imot forslaget.

– Vi har foretatt låneopptak og investert i den tro at eiendomsskatteinntektene var langsiktige og sikre, sier Bernhard Riksfjord.

Regionen taper

Via GassROR IKS bidrar Aukra i dag med ti prosent av eiendomsskatteinntektene til regional utvikling. Dette beløpet lå an til å bli økt til ca. 25 millioner kr årlig etter den forestående Nyhamna-utvidelsen.

Med skatteendringen regjeringa foreslår, kan regionen trolig se langt etter disse pengene. Foruten flyplassutvidelsen på Årø og Haukebøen, gjelder dette bl.a. penger til Møreaksen. Med et kraftig kutt, er Bernhard Riksfjord sterkt tvilende til at Aukra vil ha noe å bidra med til regional utvikling.

– Jeg tror ikke Høyre- og Frp-regjeringa ser konsekvensene som ligger i forslaget. Både staten og næringslivet har alle sammen gitt uttrykk for at det er gode vilkår her. Vi er på den grønne gren, også næringslivet, og alt går så det suser. Da blir jeg storlig forundret over at det i regjeringserklæringen blir foreslått slike endringer som dette, sier Bernhard Riksfjord.

I Stoltenberg-regjeringens tid kom det også opp forslag om endringer som ville gitt kutt i eiendomsskatteinntektene, men dette ble lagt bort. 

FAKTA: REGJERINGSERKLÆRINGEN

* Politisk plattform for regjeringen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet.

* Økonomi og næringsliv: Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg).Kilde: Høyres og Fremskrittspartiets regjeringserklæring.