Barneavdelinga får støtte fra Molde

Tillitsvalgte i Molde forstår godt kampen for å bevare barneavdelinga i Kristiansund.

Vil beholde barneavdelinga: Tillitsvalgt Tor Rune Aarø. 

Nyheter

De tillitsvalgte ved sykehuset i Molde har full forståelse for den kampen som de ansatte fører for å bevare det barnemedisinske tilbudet i Kristiansund.

Det sier tillitsvalgt Tor Rune Aarø i Norsk Sykepleierforbund ved Molde Sjukehus.

LES OGSÅ: Barneavdelinga trues

Det er verdt å merke seg at Helse Møre og Romsdal ikke har avklart hva det nye sykehuset skal inneholde av funksjoner, presiserer Aarø. At arbeidet gjøres stykkevis og delt , er også en utfordring fordi fagområdet glir over i hverandre.

Han minner om at styreleder John Harry Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal har understreket at det nye felles sykehuset ikke skal være et sykehus ribbet for funksjoner.

– Det har vært en klar forutsetning fra eier at det nye felle sykehus skal bygge på de fagmiljøene som man har ved sykehusene i Molde og Kristiansund i dag. Det er naturlig å tenke seg at et sykehus med nedslagsfelt på 115. 000 bør ha et barnemedisinsk tilbud. Om en ser til Nord-Trøndelag som har tilnærmet likt nedslagfelt, har de en egen barneavdeling.

– Hvis man nå velger å bygge ned det barnemedisinske miljøet i Kristiansund vil det ble problematisk å ivareta rekruttering og beholde dagens ansatte, sier Aarø.