Barneavdelinga trues

Barneleger i Kristiansund advarer mot ulikt sjukehustilbud

Advarer mot kutt: Tillitsvalgte og ansatte ved barneavdelinga ved Kristiansund sjukehus mener det blir helt feil å redusere tilbudet til barn og unge i Nordmøre og Romsdal. – Reduseres barneavdelinga her, får man ikke et likeverdig tilbud til barn og unge i hele fylket, sier (fra venstre) Lise Solheim, Marta Parada, Astrid Øygarden og Anna Owczarz. 

Barneavdelinga i Kristiansund
  • Barneavdelinga for Nordmøre og Romsdal er lagt til Kristiansund sykehus. Avdelinga har sengepost med åtte senger, dagbehandling og poliklinikk. Det er også barnepoliklinikk ved Molde sjukehus.
  • I tillegg har Kristiansund enhet for barnehabilitering.
  • Styret i Helse Møre og Romsdal har gitt adm. direktør klarsignal til å vurdere funksjonsfordelingen i helseforetaket. Målet er å sikre likeverdige tilbud i hele Møre og Romsdal.
  • Barneavdelinga i Kristiansund står i fare for å bli redusert, mens den andre barneavdelinga i Ålesund kan bli styrket.
Nyheter

Barneavdelinga ved Kristiansund sjukehus kan bli redusert. Nå slår ansatte alarm på vegne av barna og pårørende i Nordmøre og Romsdal.

– Uansett hvor et nytt fellessjukehus bygges, må det ha ei fullgod barneavdeling, sier overlege Anna Owczarz.

De ansatte ved barneavdelinga i Kristiansund advarer mot å kutte i tilbudet slik at barn i Nordmøre og Romsdal ikke får et likeverdig tilbud med barn i resten av fylket.

LES OGSÅ: Barneavdelinga får støtte fra Molde

Likeverdig helsetilbud

Ei arbeidsgruppe ledet av klinikksjef Ove Økland har på oppdrag fra administrerende direktør Astrid Eidsvik sett på hvordan man kan sikre et likeverdig tilbud til pasientene i hele Møre og Romsdal.

Det er satt opp tre driftsmodeller: A) Full drift på barneavdelingen i Kristiansund. B) Dagavdeling, åpen 07.30-21 hverdager, 07.30-15.30 fredager. C) Femdøgns avdeling, stengt i helgene. De ansatte i Kristiansund frykter at styret vil velge modell B eller C.

– Vi føler oss truet

Hele helseforetaket er i en alvorlig økonomisk situasjon, og skal spare penger. Vi mener det vil være urettferdig å redusere barneavdelinga i Kristiansund og la Ålesund ta over våre barn. Det vil ikke bli et likeverdig tilbud til barn og unge i Romsdal og Nordmøre, som resten av fylket, sier overlege og tillitsvalgt for barnelegene i Kristiansund og Molde, Anna Owczarz, til Romsdals Budstikke.

Barneavdelinga i Kristiansund har vært drevet i 45 år. Avdelinga har fire overleger i Kristiansund, og én i Molde, pluss to assistentleger i Kristiansund.

Gir barna trygghet

– I tillegg til å drive barneavdelingen, har vi en enhet for barnehabilitering. Her følger vi opp alle barn med alvorlige sjukdommer; som cerebral parese, epilepsi og ulike funksjonshemninger, forklarer Anna Owczarz.

– Hva er fordelen ved måten barneavdelinga i Kristiansund drives på?

– Fordelen er at barna kan bli innlagt ved akutt sjukdom på avdelinga der de kjenner legene og personalet. Skjer det noe på kveld eller natt, vet foreldrene at de kan ringe oss, og barna har relativt kort veg til sjukehus. Denne vissheten gir både barna og foreldrene trygghet.

– Hvis vi ikke lenger kan legge inn barn på avdelingen vår, må våre kronisk sjuke barn i Nordmøre og Romsdal, med behov for innleggelse, forholde seg til barneleger og avdelingen på Sunnmøre der de ikke kjenner barna slik vi gjør. Alle sjuke barn fra Nordmøre og Romsdal vil få lengre avstand til innleggelse ved akutt sjukdom, forklarer overlege Owczarz.

– Vi er en liten avdeling som driver svært effektivt. Dette tilbudet kjemper foreldre for at ikke skal bli dårligere eller forsvinne. Vi har ansvar for barn fra Molde, Aukra, Nesset, Fræna, Gjemnes, Eide samt hele Nordmøre. Ansatte ved barneavdelingen mener barnetilbudet i Nordmøre og Romsdal bør styrkes framover, ikke bygges ned. Det man bygger ned nå, får man aldri bygget opp igjen. Det er lite penger å spare på det.  Det er barn og familier som blir taperne, sier Owczarz.

Et forslag om å kutte i barneavdelingen i Kristiansund harmonerer ikke med at det skal bygges et nytt fellessjukehus, mener de ansatte.

– Uavhengig av hvor det nye fellessjukehuset blir bygget, trenger det ei barneavdeling og barneleger i vakt. Et nytt fellessjukehus vil få mer enn tusen fødsler i året. Det blir uforståelig hvis vi skal ha barneleger på vakt ved det nye sjukehuset, men ingen barneavdeling, sier Anna Owczarz.

LES OGSÅ: Barneavdelinga får støtte fra Molde